Fastholdelse på arbejdspladsen

arbejdsfastholdelse

Arbejdsfastholdelse
For at sikre bedst mulig indsats, når det drejer sig om arbejdsfastholdelse af sygemeldte medarbejdere eller medarbejdere med nedsat arbejdsevne, har din arbejdsgiver nogle opgaver.

Opgaverne kort fortalt
Alle arbejdsgivere skal holde en sygefraværssamtale med en sygemeldt medarbejder senest fire uger efter første sygedag. Efterfølgende skal arbejdsgiver indberette enkelte oplysninger til kommunen.

Arbejdsgivere har ret til få udarbejdet en mulighedserklæring, hvis det vurderes som relevant. Formålet med erklæringen er at afdække, hvad du som medarbejder kan udføre af arbejdsopgaver, på trods af sygdom. Der er tre parter om at udfylde erklæringen, nemlig arbejdsgiveren, dig som ansat/sygemeldt og lægen.

Sidst opdateret: 12.01.2015