Fastholdelse på arbejdspladsen

For at sikre bedst mulig indsats ved arbejdsfastholdelse af sygemeldte medarbejdere eller medarbejdere med nedsat arbejdsevne, har arbejdsgiveren nogle opgaver.

Alle arbejdsgivere skal holde en sygefraværssamtale med den sygemeldte medarbejder senest fire uger efter første sygedag. Efterfølgende skal arbejdsgiveren indberette nogle oplysninger til kommunen.

Arbejdsgivere har ret til få udarbejdet en mulighedserklæring, hvis det vurderes relevant. Formålet med erklæringen er at afdække, hvad du som medarbejder kan udføre af arbejdsopgaver på trods af sygdom. Der er tre parter om at udfylde erklæringen - arbejdsgiveren, dig som ansat/sygemeldt og lægen.

Sidst opdateret: 08.02.2019