Aftale ved kronisk sygdom

§ 56-aftale
Denne aftale kan være relevant, hvis medarbejderen for eksempel har gentagne sygeforløb på grund af en kronisk lidelse.
Navnet henviser til § 56 i sygedagpengeloven, som giver jobcentret mulighed for at udbetale sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Arbejdsgiver kompenseres derved for alle sygedage i stedet for – som normalt – først efter 30 dage.

Denne aftale kan være relevant, hvis medarbejderen for eksempel har gentagne sygeforløb på grund af en kronisk lidelse. Navnet henviser til § 56 i sygedagpengeloven, som giver jobcentret mulighed for at udbetale sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Arbejdsgiver kompenseres derved for alle sygedage i stedet for – som normalt – først efter 30 dage.

Download blanket § 56 "aftale mellemarbejdsgiver og lønmodtager"

Download blanket § 58a "selvstændig erhvervsdrivende"

NYT – Generel fertilitetsbehandling er ikke længere omfattet.
Afgørelse fra Ankestyrelsen af den 20. november 2017 betyder, at aftalen fremover kun kan godkendes på grund af kronisk lidelse eller at behandlingen er aftalt på ansættelsestidspunktet.

Se principafgørelsen 89-17

Sidst opdateret: 15.12.2017