Små vindmøller under 25 meter

Landzone
Vindmøller i landzone, som totalt er under 25 meter, kræver landzonetilladelse (husstands- og minimøller). Disse kan tillades på baggrund af en vurdering. Grundlag for vurderingen er blandt andet kommuneplanens retningslinje nr. 14 om vindmøller.

Byzone
Det afhænger af flere ting, om kommunen kan imødekomme en ansøgning i byzone. Det afhænger af en konkret vurdering og eventuelle bestemmelser i tinglyste servitutter, lokalplan eller byplanvedtægt.

 

 

Sidst opdateret: 12.06.2015