Skiltning

Forskellige skilte

Generelt bør skiltning begrænses

Opsætning af skilte

Skilte, der opsættes på bygninger, skal tilpasses bygningens størrelse, fagdeling, farve og facadeudformning. Som udgangspunkt kræver fritstående skilte byggetilladelse. Øvrige skilte skal godkendes af kommunen.

Skiltepolitik

Viborg Kommunes skiltepolitik og administrationsgrundlag fastlægger, at mindre facade- og fritstående skilte kan etableres uden byggetilladelse eller godkendelse. Dette er på forudsætning af, at de etableres i overensstemmelse med administrationsgrundlaget. 

Med mindre facadeskilte menes skilte, der har en skilteflade på under 1 m og en højde under 1 meter.2Med mindre fritstående skilte menes skilte, der har en flade under 0,7 m 

  • Skiltning på bevaringsværdige og fredede bygninger skal godkendes af Viborg Kommune.
  • Skiltning på fredede bygninger kræver tilladelse fra Kulturarvstyrelsen.
  • Administrationsgrundlaget danner grundlag for, at skiltning i det åbne land i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 21, stk.2, jf.side 22 kan etableres uden byggetilladelse.
  • Skilte langs veje i form af vejvisning, servicevejvisning og lejlighedsskiltning kræver ikke byggetilladelse eller godkendelse.
  • Skiltning langs kommuneveje kræver tilladelse fra Viborg Kommune.
  • Skiltning langs statsveje kræver tilladelse fra Vejdirektoratet.

Dit skilt

Hvis dit skilt kræver byggetilladelse eller godkendelse, skal du lave et projekt, som kommunen skal godkende. Du skal søge via Byg og Miljø i den røde selvbetjenings-boks til højre. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet.
Beskrivelsen skal altid indeholde oplysninger om farver, materialer og den belysning der ønskes anvendt. Du skal vedlægge tegninger og fotografier, der viser eksisterende forhold, samt facade- og snittegninger, der viser, hvordan det færdige resultat vil se ud. Det er vigtigt, at tegningerne er i passende målforhold, og at der er redegjort for detaljer.

Ved ansøgning om fritstående større skilte, skal du være opmærksom på de byggelinjer, der er fastlagt for ejendommen, og som skiltningen skal respektere.

Læs mere i den grå boks her på siden.

 

Sidst opdateret: 09.12.2017