Sagsbehandlingstid

Behandling af mindre kompliceret byggeri 40 dage og mere kompliceret byggeri 50-60 dage.

Du kan selv gøre noget
Sørg for, at levere alle oplysninger og præcise beskrivelser. Kort sagsbehandlingstid forudsætter at vi får alle nødvendige oplysninger i ansøgningen.

Få besked når der er nyt i din sag
Du kan tilmelde dig både SMS og e-mail advisering, når du opretter din digitale byggesag i Byg og Miljø.

Servicemål for sagsbehandlingstiden
Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik i december 2015 en aftale om servicemål. Konkret er der fastsat følgende servicemål for byggesage:

  • 40 dage for mindre kompliceret byggeri - eksempelvis enfamiliehuse
  • 50 dage for industri- og lagerbygninger
  • 55 dage for etagebyggeri, erhverv
  • 60 dage for etagebyggeri, bolig

Der gøres opmærksom på udvalgte sagstyper, der ikke er omfattet af servicemålene - eksempelvis lovliggørelsessager, fredningssager, sager der kræver landzonetilladelse eller miljøgodkendelse mv. hvor der må forventes en længere sagsbehandlingstid.

Læs desuden om de nationale servicemål for erhvervsrettet sagsbehandling.

Sidst opdateret: 15.03.2019