SagsbehandlingstidVENTETID PÅ BYGGEANSØGNINGER 

Opdateret 21. maj 2019

I Viborg er der fortsat en stor byggeaktivitet, hvilket medfører et stort antal byggesager. Vi er også i gang med at indarbejde et helt nyt regelsæt på byggesagsområdet, og det giver en del merarbejde. Sammen med en uforudset nedgang i personalemæssige ressourcer, har vi svært ved at følge med.

Det betyder, at sagsbehandlingstiden er væsentligt forlænget i en periode. Vi arbejder på at imødekomme problemet og er blandt andet i gang med at rekruttere nye medarbejdere.

 ____________________________________

 Du kan selv gøre noget

Sørg for, at levere alle oplysninger og præcise beskrivelser. Kort sagsbehandlingstid forudsætter at vi får alle nødvendige oplysninger i ansøgningen.

Få besked når der er nyt i din sag

Du kan tilmelde dig både SMS og e-mail advisering, når du opretter din digitale byggesag i Byg og Miljø.

Servicemål for sagsbehandlingstiden

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik i december 2015 en aftale om servicemål. Konkret er der fastsat følgende servicemål for byggesage:
  • 40 dage for mindre kompliceret byggeri - eksempelvis enfamiliehuse
  • 50 dage for industri- og lagerbygninger
  • 55 dage for etagebyggeri, erhverv
  • 60 dage for etagebyggeri, bolig

Der gøres opmærksom på udvalgte sagstyper, der ikke er omfattet af servicemålene - eksempelvis lovliggørelsessager, fredningssager, sager der kræver landzonetilladelse eller miljøgodkendelse mv. hvor der må forventes en længere sagsbehandlingstid.

Læs desuden om de nationale servicemål for erhvervsrettet sagsbehandling.

Sidst opdateret: 24.05.2019