Nedrivning

Murbrokker ved nedrivning

Nedrivning

Nedrivningsarbejde skal anmeldes til kommunen, dog kan flg. bygninger/konstruktioner nedrives uden anmeldelse iht. BR 15, kap. 1.7.:

  • Garager, carporte og udhuse i tilknytning til énfamiliehuse og sommerhuse
  • Småbygninger under 10m2 (drivhuse, legehuse og skure)
  • Svømmebassiner, havepejse og terrasser
  • Campinghytter og kolonihavehuse
  • Tørringsanlæg for korn, frø og andre afgrøder
  • F-gastanke på indtil 1.000 kg (2.400 kg i beholderrumfang), der hører til stationære F-gasanlæg og F-gastankstationer
  • Satellitantenner med en diameter på højst 1,0 meter og CE-mærkede tagantenner
  • Konstruktioner og anlæg, som indeholder brugerbetjente funktioner, såsom IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende publikumsrelaterede servicefunktioner

Hvis der i forbindelse med nedrivningen skal genanvendes byggematerialer, og/eller der findes farligt affald, skal dette anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før arbejdet påbegyndes og kan med fordel sendes sammen med ansøgning om nedrivning. Læs mere om byggeaffald her.

Anmeldelsesskema

Skemaer til identifikation af PCB og skemaer til anmeldelse af byggeaffald kan findes på Viborg Kommunens hjemmeside i ”Anmeldelsesskema samt screeningsskema for bygge- og anlægsaffald”.

 

 

Sidst opdateret: 01.07.2016