Information om byggesagsbehandling

Der er visse krav, du skal være opmærksom på, inden du begynder at bygge

Krav til byggeri
Nybyggeri, tilbygninger, anvendelsesændringer, ombygninger og nedrivninger skal som udgangspunkt godkendes af kommunen, jævnfør byggelovens § 2. I bygningsreglement 2015 (BR 15) er der fastlagt nærmere krav til dit byggeri. Kravene skal sikre tilfredsstillende forhold for sundhed, tilgængelighed, kvalitet, energi og sikkerhed.

Et byggeprojekt skal være i overensstemmelse med byggeloven og en lang række andre lovgivninger. Disse er f.eks. plan-, naturbeskyttelses-, miljø-, vej- og fredningsloven samt evt. servitutter.

Det er dit ansvar at oplyse, om dit byggeprojekt kræver dispensation fra ovenstående bestemmelser. Du skal begrunde i ansøgningen, hvorfor de gældende bestemmelser ikke kan overholdes.

Inden du udarbejder et detaljeret projekt, har du mulighed for en forhåndsdialog med Teknik & Miljø - Byggeri.

Byggeansøgningen
Det er en god ide, at du allierer dig med en rådgiver, som påtager sig opgaven med at lave byggeansøgningen. På den måde kan du sikre, at byggeriet lever op til byggelovgivningens tekniske bestemmelser.
Du skal ansøge via Byg og Miljø i den røde selvbetjeningsboks og finde tjekliste og yderligere information i den grå boks her på siden.

Sidst opdateret: 01.07.2016