Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m.

Enfamiliehus

Byggeri der kræver byggetilladelse iht. BR 15 kap. 1.3 opdeles i flg. 3 kategorier:

Byggeri med begrænset kompleksitet iht. BR 15, kap. 1.3.1.:

 • Garager, carporte, udhuse og lign. mindre bygninger, når bygningens samlede areal er over 50 m²
 • Fritliggende énfamiliehuse
 • Sammenbyggede enfamiliehuse med højst to boliger
 • Sommerhuse
 • Samt tilbygninger til ovenstående

Byggeri med begrænset kompleksitet og brand iht. BR 15, kap. 1.3.2.:

 • Sammenbyggede énfamiliehuse med mere end to boliger
 • Avls- og driftsbygninger i én etage under visse forudsætninger
 • Industri- og lagerbygninger i én etage under visse forudsætninger
 • Samt om- og tilbygninger til ovenstående

Øvrigt byggeri (komplekst) iht. BR 15, kap. 1.3.3.:

 • Etageboliger (boliger med vandret lejlighedsskel)
 • Erhvervsbyggeri, der ikke kan henføres til ovenstående kategori, (f.eks. kontor, butikker, forsamlingslokaler, skoler, institutioner osv.)
 • Master, fristående skilte, facadeskilte, tribuner, legepladser osv.

En byggetilladelse skal være skriftlig og underskrives af ejendommens ejere, samt indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer. Der skal vedlægges relevant tegningsmateriale.

Du skal søge via Byg og Miljø - se den røde selvbetjeningsboks. Du kan finde tjekliste og yderligere information i den grå boks til højre på siden.

Sidst opdateret: 17.11.2017