Ændret brug af bygninger

Ændrer du anvendelse af din bygning eller lokale, kan ændringen kræve byggetilladelse, selvom du hverken ombygger eller tilbygger.

Ændre anvendelse
Hvis du ønsker af ændre anvendelse af din bygning, betyder det, blandt andet at følgende ændringer vil kræve en byggetilladelse:

  • Fra butik til restaurant
  • Fra lager til kontor

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte kommunen.

Etablering eller ændring af butik
Hvis du vil etablere en ny butik eller ændre en butik, bør du altid kontakte kommunen. Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er detailhandel, bør du ligeledes kontakte kommunen.
Der kan kun etableres butikker i overensstemmelse med gældende planlægning. Du kan læse mere om kommuneplanens retningslinje for detailhandel.

Byggelovens § 2 finder anvendelse ved:
"c. ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser".

Sidst opdateret: 11.07.2016