Virksomhed i egen bolig

Forskellige former for liberalt erhverv kan under visse forudsætninger, etableres i egen bolig, jf. BR 10 kap. 1.3.1 stk. 1 afsnit 3.

Ved liberalt erhverv forstås erhverv, der sædvanligvis udøves i forbindelse med en bolig, f.eks. frisør, ejendomsmægler, advokat, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Boligen skal beboes af ejeren, der ønsker at etablere liberalt erhverv
  • Virksomheden må ikke have ansatte
  • Virksomheden må ikke give anledning til støj, trafik eller andre gener, som overskrider det normale for et boligområde
  • Parkering til kunder og egen husstand skal kunne etableres på egen grund
  • Virksomheden skal være forenelig med områdets karakter af boligområde
  • Der skal være overensstemmelse med lokalplaner og kommuneplanens generelle rammer

Før etablering af liberalt erhverv i egen bolig skal du kontakte Teknik & Miljø for registrering i BBR og byggesagsmappen for din ejendom.

Sidst opdateret: 06.12.2018