Synlige adresser

Husnummer

Synlig og korrekt adresse og husnummer er praktisk i det daglige. Men det er uundværligt hvis ulykken er ude, og ambulance, politi eller brandvæsen skal finde hurtigt frem.

Adressemyndighed


Kommunerne er adressemyndighed i Danmark. Det betyder, at de har ansvaret for skilte med vej- eller gadenavne. Derimod er det ejeren af ejendommen, der har ansvaret for at opsætte synlige og letlæselige hus-nummerskilte. Disse skal selvfølgelig stemme overens med de adresser, som kommunen har fastsat. 
   

Gode råd

Du kan finde gode råd til, hvordan et husnummerskilt bør side via Synlige adresser - Danmarks vigtigste vejviser. Du kan også se, hvordan en korrekt adresse ser ud samt meget mere.

Sidst opdateret: 22.05.2019