Synlige adresser

Husnummer

Synlig og korrekt adresse og husnummer er praktisk i det daglige. Men det er uundværligt hvis ulykken er ude, og ambulance, politi eller brandvæsen skal finde hurtigt frem.

Adressemyndighed
Kommunerne er adressemyndighed i Danmark. Det betyder, at de har ansvaret for skilte med vej- eller gadenavne. Derimod er det ejeren af ejendommen, der har ansvaret for at opsætte synlige og letlæselige hus-nummerskilte. Disse skal selvfølgelig stemme overens med de adresser, som kommunen har fastsat. 
   
  har udgivet folderen.

Gode råd
Du kan finde gode råd til, hvordan et husnummerskilt bør side via Synlige adresser - Danmarks vigtigste vejviser. Du kan også se, hvordan en korrekt adresse ser ud samt meget mere.

Sidst opdateret: 20.09.2015