Skorstensfejning

Fejning af skorstene er lovpligtig og har bl.a. til formål at forhindre brande, forgiftninger og eksplosioner. Skorstensfejeren i dit område er:

Vest: - Fjends, Karup og Viborg Øst: - Bjerringbro, Hvam, Møldrup, Overlund, Tjele
Skorstensfejermester Tommy Christensen
Kløvermarksvej 16
8800 Viborg
Tlf. 86 61 16 40
E-mail: Viborg@skorstensfejeren.dk
Skorstensfejermester Per Dyrby Knudsen
Asmild Eng 28
8800 Viborg
Tlf. 86 46 46 30
E-mail: per@skorstensfejeren.dk


Tilsynet med det kommunale skorstensfejervæsen udøves af:
Midtjysk Brand & Redning
Myndighed & Forebyggelse
Industrivej 3
8800 Viborg
Tlf. 89 70 35 99

Opkrævningsform
For Skorstensfejerdistrikt Øst og Vest opkræves skorstensfejergebyret over ejendomsskattebilletten. Når husejerne modtager deres ejendomsskattebillet, vil gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde altså være medregnet. Det ekstra arbejde, som husejerne vil have udført, skal derfor afregnes direkte med skorstensfejermesteren.

Pris
Prisen bliver udregnet efter skorstenen/røgrørets længde. Desuden medregnes hvor ofte, der er behov for at feje skorstenen (for at forhindre ovennævnte brande, forgiftninger og eksplosioner]. Skorstensfejeren udregner således pris og antal fejninger for hver enkelt husstand ud fra en godkendt prisliste. Ønsker man disse oplysninger, skal man henvende sig direkte til skorstensfejermesteren.

Regler og priser for lovpligtig skorstensfejning(pdf)

Sidst opdateret: 06.12.2018