Rotter

3 rotter angriber Fumle

Hvis du har rotter skal du anmelde det

Anmeldepligt

Enhver, der opdager rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske elektronisk. Hvis du ikke har internetadgang, se kontaktoplysninger i den grå boks ”Kontakt”. Herefter vil kommunens rottebekæmper tage sig af sagen.

Rottebekæmpelsen

I Viborg Kommune er det Anticimex A/S, der varetager rottebekæmpelsen.
Hvis der anmeldes rotter i boligen eller på fødevarevirksomheder vil Anticimex foretage bekæmpelse indenfor 24 timer. Øvrige steder påbegynder Anticimex bekæmpelsen indenfor 4 hverdage efter anmeldelsen. Bemærk der foretages ikke bekæmpelse i weekend og på helligdage.

Rutinebesøg

Rutinebesøg også kaldet kampagnetilsyn forgår hvert andet år. På ejendomme, hvor der findes rotter, skal der foretages opfølgende tilsyn hvert halve år, når rottebekæmpelse er afsluttet. Når ejendommen er erklæret rottefri efter tre tilsyn i træk, overgår den igen til rutinetilsyn.

Ejendomme i byzone og sommerhusområder m.v. besøges kun, når en borger anmelder, at der er rotter på ejendommen.

Autorisation

Kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler. Bekæmpelsesfirmaer der laver aftale om en rottesikringsordning for en ejendom mv. skal skriftlig meddele dette til Viborg Kommune.

Handleplan

Viborg Kommune har udarbejdet ”Handleplan for rottebekæmpelse i Viborg Kommune 2016 – 2018”.

Rotteangreb.dk

  • rotte på vej ind af vindue til Fumle

    Undgå rotter

    Se små korte film om hvad du selv kan gøre for at undgå rotter. Rotteangreb.dk

Sidst opdateret: 29.09.2017