Overflødige landbrugsbygninger

Billede af en staldbygning

Der er mulighed for etablering af virksomheder i overflødige landbrugsbygninger

Vil du etablere virksomhed på landet?
Der er en generel opfattelse af, at det er umuligt at etablere virksomhed på landet. Men reglerne i planloven giver rig mulighed for at slå sig ned med både håndværk, industri, lager og kontor i tomme landbrugsbygninger.

Når man vil starte ny virksomhed, eller udvikle sin nuværende virksomhed, og skal finde ud af, hvor virksomheden skal placeres, er det oplagt at se sig om efter en erhvervsgrund i et erhvervsområde i en by. Men der er også andre muligheder.

Overflødige landbrugsbygninger
Planloven giver mulighed for at tage overflødige landbrugsbygninger i brug til håndværks- og industrivirksomhed samt lager- og kontorformål (planlovens § 37). Dette kan lade sig gøre uden tilladelse efter planloven, hvis der ikke er brug for ret meget udendørs oplag. Der er dog krav om, at de bygninger som virksomheden skal indrettes i, er mindst 5 år gamle.

Hvordan griber du det an som virksomhed?

Anmelde til kommunen
Du skal anmelde det til kommunen, der herefter har 2 ugers indsigelsesfrist efter planloven.

Byggetilladelse
Du skal være opmærksom på, at der kræves en byggetilladelse til det konkrete bygningsareal, som du inddrager til din virksomhed. Afhængig af virksomhedens type, kan der også være krav om andre myndighedsgodkendelser - bl.a. inden for miljøområdet - men det ændrer ikke på, at du efter planloven har en RET til at etablere din virksomhed i en ældre landbrugsbygning.

Udvidelse
Hvis du senere - og der er ikke krav om hvor lang tid der skal gå - får brug for at udvide din virksomhed, har du efter planloven ret til at udvide med op til 500 kvm. Det er dog et krav, at det stadig er en mindre virksomhed med max. 5 ansatte.

Hvis du får brug for at udvide med mere end 500 kvm., skal du søge en landzonetilladelse hos kommunen (planlovens § 35). Kommunen skal så vurdere, om der kan gives en landzonetilladelse til den konkrete udvidelse, uden at det går imod nabohensyn og andre hensyn til natur, kulturhistorie m.m. i det åbne land.

Tomme landbrugsbygninger
Der står masser af tomme landbrugsbygninger rundt omkring. Cirka 300 millioner kvm. på landsplan. Planloven muliggør, at du som iværksætter kan etablere dig på en forholdsvis enkel og billig måde, ved at bruge disse, samtidigt med at du kan bo på ejendommens bolig ved virksomheden.

Overvejelser
Nogle ting er vigtige at overveje, hvis du har kig på en landejendom med tomme, egnede landbrugsbygninger:

     · Er din virksomhed en type, der er omfattet af planlovens
       undtagelsesbestemmelser i §§ 36-37?

     · Kan du nøjes med de eksisterende bygninger + 500 kvm.?

     · Kan du drive dit erhverv uden at genere naboer?

     · Er vejene i området egnet til virksomhedens trafik?

     · Er du indstillet på at flytte til et erhvervsområde,
       hvis virksomheden bliver stor?

Sidst opdateret: 04.01.2018