Landzonetilladelser

Her kan du læse om meddelte landzonetilladelser

Landzonetilladelser efter planlovens § 35 om udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone.

Landzonetilladelser skal som udgangspunkt offentliggøres.

Ifølge planlovens § 60 skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at en landzoneafgørelse er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Planklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag.

Klagereglerne fremgår af de enkelte afgørelser, som du finder herunder.

Seneste afgørelser  

Landzonetilladelse til udhustilbygninger på Naundrupvej 32, 9632 Møldrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 16. september 2019.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til fornyelse af legeredskaber og afslag efter naturbeskyttelsesloven til multihytte på Borup Idrætsforenings areal på Låstrupbakken 8, 8832 Skals. Se afgørelsen her. Klagefrist den 16. september 2019. 

Landzonetilladelse til delvist åbent udhus på Vestergade 50, 8830 Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 10. september 2019.

Landzonetilladelse til garage på Borgergade 34, 8831 Løgstrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 9. september 2019.

Landzonetilladelse til 2 overdækninger af SATCOM på flyvestation Karup, Herningvej 30, 7470 Karup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 6. september 2019. 

Landzonetilladelse til enfamiliehus på Vorningvej 43, 8830 Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 4. september 2019. 

Landzonetilladelse til enfamiliehus på Sundbakken 7, Sundstrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 4. september 2019. 

Landzonetilladelse til at grave ny sø på Sundvej 92, 8832 Skals. Se afgørelsen her. Klagefrist den 4. september 2019. 

Landzonetilladelse til udvidet carport på Agerbækvej 7, 7470 Karup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 4. september 2019. 

 

Sidst opdateret: 19.08.2019