Landzonetilladelser

Her kan du læse om meddelte landzonetilladelser

 

Landzonetilladelser efter planlovens § 35 om udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone.

Landzonetilladelser skal som udgangspunkt offentliggøres.

Ifølge planlovens § 60 skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at en landzoneafgørelse er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Planklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag.

Klagereglerne fremgår af de enkelte afgørelser, som du finder herunder.

Seneste afgørelser  

Landzonetilladelse til opstilling af legeredskaber ved Fjandbohus Aktivitetscenter på Iglsøvej 68B, Iglsø. Se afgørelsen her. Klagefrist den 13. august 2020. 

Landzonetilladelse til maskinhal til maskinstation på Nørrehedevej 37, 8850 Bjerringbro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 11. august 2020. 

Landzonetilladelse til genopførelse af halmlade efter brand på Iglsø biogasanlæg på Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm. Se afgørelsen her. Klagefrist den 10. august 2020. 

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger til garage og udhus på Søgårdsvej 10, Daugbjerg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 7. juli 2020. 

Landzonetilladelse til rundbuehal ved AU Foulum på Burrehøjvej 49, Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 6. august 2020. 

Landzonetilladelse til bolig og garage på Sundvej 11, 8832 Skals. Se afgørelsen her. Klagefrist den 6. august 2020. 

Landzonetilladelse til beboelsesbygning på Hjarbækvej 29C, 8831 Løgstrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 5. august 2020. 

Landzonetilladelse til carport og overdækket terrasse på Gullev Byvej 47, 8850 Bjerringbro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 5. august 2020. 

Landzonetilladelse til udvidelse af maskinhus på Røverdal 3, Dollerup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 5. august 2020. 

Landzonetilladelse til garage og vindfang på Overhærupvej 13, 9500 Hobro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 5. august 2020. 

Landzonetilladelse til udstykning af dambrug på Herredsvejen 65, 9632 Møldrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 5. august 2020. 

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på Vejlevej 48, Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 3. august 2020. 

Landzonetilladelse til kapel- og graverbygning, Kallestrupvej 98, 9632 Møldrup. Se afgørelsen her. klagefrist den 3. august 2020. 

Landzonetilladelse til tilbygninger til fritidshus på Egebjergvej 40, 7800 Skive . Se afgørelsen her. Klagefrist den 3. august 2020.

Landzonetilladelse til opstilling af hytte til brug for sekretariat ved Birgittelyst Rideklub på Kløverstien 5, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 31. juli 2020. 

Landzonetilladelse til opstilling af besøgstelt på Møldrup plejehjem på Nygade 2, Møldrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 31. juli 2020. 

Landzonetilladelse til nyt stuehus på Vallerbækvej 94, 7470 Karup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 30. juli 2020. 

Landzonetilladelse til træbygning, bord/bænkeområde og klimaudstilling på Søren Poulsens Vej 5, Klejtrup, 9500 Hobro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 29. juli 2020. 

Landzonetilladelse til indretning af bolig i tagetagen på udhusbygning på Kærvej 2, Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 29. juli 2020. 

Landzonetilladelse til garage med fyrrum og vaskerum på Holstebrovej 209, Mønsted, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 28. juli 2020. 

Ændret landzonetilladelse til enfamiliehus på Dollerupvej 128, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 28. juli 2020. 

Landzonetilladelse til ændringer på Hørup Dambrug og to recirkulerede beton-anlæg samt afvandingsplatform. Se afgørelsen her. Klagefrist den 23. juli 2020. 

Ændret landzonetilladelse til maskinhus til maskinstation på Rogenstrupvej 44, Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist 22. juli 2020. 

Landzonetilladelse til madpakkehus på Sønderlund 4b, Ørum. Se afgørelsen her. Klagefrist den 21. juli 2020. 

Landzonetilladelse til tilbygning til FDF spejderhus på Gl. Almindvej 6, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 20. juli 2020.

Landzonetilladelse til garage på Lundborgvej 35, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 20. juli 2020. 

 

Sidst opdateret: 16.07.2020