Landzonetilladelser

Her kan du læse om meddelte landzonetilladelser

Landzonetilladelser efter planlovens § 35 om udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone.

Landzonetilladelser skal som udgangspunkt offentliggøres.

Ifølge planlovens § 60 skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at en landzoneafgørelse er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Planklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag.

Klagereglerne fremgår af de enkelte afgørelser, som du finder herunder.

Seneste afgørelser  

Landzonetilladelse til enfamiliehus på P. Andersensvej 16, 8830 Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 23. juli 2019.

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på Kirkebakken 7, 7840 Højslev. Se afgørelsen her. Klagefrist den 18. juli 2019.

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til 3 pavilloner på Blichers Alle 20, 8830 Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 17. juli 2019.

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Overlundvej 5, 8830 Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 17. juli 2019. 

Landzonetilladelse til 3 fjerkræstalde på Blichers Alle 20, 8830 Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 17. juli 2019. 

Landzonetilladelse til tilbygning til Nr. Rind forsamlingshus på Kirkevej 2C, 8832 Skals. Se afgørelsen her. Klagefrist den 16. juli 2019.

Landzonetilladelse til flytning af vold på Vestermarksvej 27, 7470 Karup. Se afgørelsen her. klagefrist den 12. juli 2019. 

Landzonetilladelse til enfamiliehus på Benedictevej 4, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 12. juli 2019. 

Landzonetilladelse til frastykning af et eksisterende bygningssæt på Bjerring Hede 22, 8850 Bjerringbro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 12. juli 2019. 

Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til redskabsskur på Nørremøllevej Nord 28, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 12. juli 2019.

Landzonetilladelse til at ændre fritidsbolig på Strandvejen 33 til helårsbolig. Se afgørelsen her. Klagefrist den 11. juli 2019. 

Landzonetilladelse til udvidelse af midlertidig pavillon på Skivevej 164, 9632 Møldrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 10. juli 2019.

Landzonetilladelse til ny beboelsesbygning på Birkesøvej 15, 7850 Stoholm, og varsel om påbud om at lovliggøre garage. Se afgørelsen her. Klagefrist den 4. juli 2019 

Landzonetilladelse til bolig på Skibelundvej 33, Bjerringbro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 25. juni 2019.

Landzonetilladelse til 100 m2 overdækning/udhus på Brunbankevej 13 og varsel om at fjerne sommerhus e.l. Se afgørelsen her. Klagefrist den 25. juni 2019.

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 25.06.2019