Landzonetilladelser

Her kan du læse om meddelte landzonetilladelser

Her finder du meddelte landzonetilladelser efter planlovens § 35 om udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone.

Landzonetilladelser skal som udgangspunkt offentliggøres.

Ifølge planlovens § 60 skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at en landzoneafgørelse er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Planklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag.

Klagereglerne fremgår af de enkelte afgørelser. Du kan finde disse nedenunder.

Seneste afgørelser:

Kølsenvej 49, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til at udstykke og bygge enfamiliehus på byggegrund. Se afgørelsen her. Klagefrist den 10. november 2017 

Højmarken 2, 8830 Tjele: Landzonetilladelse til udstykning. Se afgørelsen her. Klagefrist den 10. november 2017 

Vejlevej 54, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til garage og værksted. Se afgørelsen her. Klagefrist den 8. november 2017 

Marinus Svendsensvej 7, 8850 Bjerringbro: Landzonetilladelse til et skur. Se afgørelsen her. Klagefrist den 8. november 2017

Tange Søvej 19, 8850 Bjerringbro: Landzonetilladelse til toiletbygning ved Tange Roklub. Se afgørelsen her. Se bilag 1 her. Klagefrist den 7. november 2017 

Birkesøvej 13, 7850 Stoholm: Landzonetilladelse til jordvold. Se afgørelsen her. Klagefrist den 2. november 2017 

Holstebrovej 121, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til en kontorbygning. Se afgørelsen her. Klagefrist den 1. november 2017 

Palstrupvej 2, 8840 Rødkærsbro: Landzonetilladelse til ny bolig. Se afgørelsen samt Bilag1 og Bilag2. Klagefrist den 1. november 2017 

Tingvej 65, 9632 Møldrup: Landzonetilladelse til nyt stuehus til erstatning for eksisterende stuehus. Se afgørelsen her. Klagefrist den 20. oktober 2017 

Strandhaverne 11, 8831 Løgstrup: Fornyet landzonetilladelse til sommerhus. Se afgørelsen her. Klagefrist den 20. oktober 2017

Burrehøjvej 49, 8830 Tjele: Landzonetilladelse til en rundbuehal på AU-Foulum. Se afgørelsen her. Klagefrist den 19. oktober 2017

Lyngsøvej 5, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til anvendelsesændring. Se afgørelsen her. Klagefrist den 12. oktober 2017 

Tinghøjvej 54, 8830 Tjele. Landzonetilladelse til erhvervsbygning og privat garage. Se afgørelsen her. Klagefrist den 11. oktober 2017 

Demstrupvej 26,8800 Viborg: Landzonetilladelse til et udhus. Se afgørelse her. Klagefrist den 10. oktober 2017

Lundgårdsvej 2A, 7850 Stoholm: Landzonetilladelse til udvidelse af måler- og regulatorstation. Se afgørelse her. Klagefrist den 10. oktober 2017

Flyvestation Karup: Landzonetilladelse til opsætning af carport og containere. Se afgørelse her. Klagefrist den 10. oktober 2017 

Gl. Viborgvej 40, 9620 Aalestrup: Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til udstykning af matr.nr. 17da Hvam By, Hvam. Se afgørelse her. Klagefrist den 10. oktober 2017

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 13.10.2017