Landzonetilladelser

Her kan du læse om meddelte landzonetilladelser

 

Landzonetilladelser efter planlovens § 35 om udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone.

Landzonetilladelser skal som udgangspunkt offentliggøres.

Ifølge planlovens § 60 skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at en landzoneafgørelse er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Planklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag.

Klagereglerne fremgår af de enkelte afgørelser, som du finder herunder.

Seneste afgørelser  

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus samt indretning af to ferieboliger på Skalmstrupvej 16, Stoholm. Se afgørelsen her. Klagefrist den 3. januar 2020. 

Landzonetilladelse til stor bolig på Romlundvej 51, 8831 Løgstrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 2. januar 2020.

Landzonetilladelse til udstykning af bygningssæt på Hedegårdvej 3 i Løgstrup med ca. 2 ha. Se afgørelsen her. Klagefrist den 25. december 2019. 

Landzonetilladelse til tordenhuse på golfbane på Resenfeldevej 24, 7470 Karup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 25. december 2019.

Landzonetilladelse til overdækning med udekøkken på Nørresøvej Nord 3, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 24. december 2019. 

Landzonetilladelse til golfbanebygning på areal, der er under arealoverførsel til golfbane på Stavildvej 2A, 8832 Skals. Se afgørelsen her. Klagefrist den 23. december 2019.

Landzonetilladelse til genopførelse af udhus efter brand på Nørbækvej 15, Hammershøj. Se afgørelsen her. Klagefrist den 19. december 2019.

Landzonetilladelse til indretning af showroom m.m. på 1. sal i eksisterende erhvervsbygning på Trandumvej 5, 7800 Skive. Se afgørelsen her. Klagefrist den 17. december 2019.

Landzonetilladelse til byggeri og ændret arealanvendelse på Trevadvej 28, 7800 Skive . Se afgørelsen her. Klagefrist den 17. december 2019.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tidligere landbrugsbygninger, Rogenstrupvej 24, 8831 Løgstrup. Se afgørelsen her. Klagefrist 13. december 2019. 

Landzonetilladelse til aktivitetsbygning på Hessellund Camping, Hessellundvej 12, 7470 Karup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 11. december 2019.

Landzonetilladelse til udstillingsareal for brugte maskiner på Hobro Landevej 152, Sjørring, 8830 Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 10. december 2019.

Landzonetilladelse til at grave ny sø på Viborgvej 86, 7470 Karup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 10. december 2019. 

Landzonetilladelse til beboelsesbygning og garage på Rogenstrupvej 16, 8831 Løgstrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 10. december 2019. 

 

 

Sidst opdateret: 06.12.2019