Landzonetilladelser

Her kan du læse om meddelte landzonetilladelser

 

Landzonetilladelser efter planlovens § 35 om udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone.

Landzonetilladelser skal som udgangspunkt offentliggøres.

Ifølge planlovens § 60 skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at en landzoneafgørelse er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Planklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag.

Klagereglerne fremgår af de enkelte afgørelser, som du finder herunder.

Seneste afgørelser  

Landzonetilladelse til udstykning af areal til brug for gastransformer på Møllebakken ved Bjerringbro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 27. marts 2020. 

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven og landzonetilladelse til lagerhal på Bis-ballevej 1, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 26. marts 2020. 

Landzonetilladelse til opstilling af glycoltank på gaslager på Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 25. marts 2020. 

Landzonetilladelse til dobbelthus på Gl. Århusvej 414, Rindsholm 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 24. marts 2020.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til om- og tilbygninger til bygninger på Kløverstien 36, Birgittelyst. Se afgørelsen her. Klagefrist den 20. marts 2020.

Landzonetilladelse til garage og fyrrum på Sdr. Rind Vej 53, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 18. marts 2020.

Landzonetilladelse til carport på Skaunvej 8, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 18. marts 2020.

Landzonetilladelse til nyt stuehus på Vejlevej 52, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 18. marts 2020.

Landzonetilladelse til nyt sommerhus på Strandvejen 62 i Hjarbæk. Se afgørelsen her. Klagefrist den 9. marts 2020.

Landzonetilladelse til rensedam/regnvandsbassin på matr.nr. 560 hy Viborg Markjorder på Rosenborg 2, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. klagefrist den 2. marts 2020. 

Landzonetilladelse til udskiftning af bolig på Højbjerg Huse 1a, Rødkærsbro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 2. marts 2020. 

Landzonetilladelse til lysmaster på Tapdrupvej 119, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist 28. februar 2020.

 

 

 

 

Sidst opdateret: 28.02.2020