Landzonetilladelser

Her kan du læse om meddelte landzonetilladelser

Landzonetilladelser efter planlovens § 35 om udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone.

Landzonetilladelser skal som udgangspunkt offentliggøres.

Ifølge planlovens § 60 skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at en landzoneafgørelse er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Planklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag.

Klagereglerne fremgår af de enkelte afgørelser, som du finder herunder.

Seneste afgørelser  

Busbjergvej 66, 8850 Bjerringbro. Landzonetilladelse til udhus. Se afgørelsen her. Klagefrist den 9. maj 2019.

Landzonetilladelse til antennemast på Vibækvej 43S, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 8. maj 2019. 

Landzonetilladelse til fritidshus på Strandvejen 37, 8831 Løgstrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 8. maj 2019. 

Egebjergvej 28, 7800 Skive Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus. Se afgørelsen her. Klagefrist den 7. maj 2019. 

Vibækvej 40A, 8800 Viborg Landzonetilladelse til madpakkehus, shelter og hadicaptoilet. Se afgørelsen her. Klagefrist den 30. april 2019. 

Vejlebakken 19, 8832 Skals: Landzonetilladelse og dispensation fra beskyttelseslinje omkring gravhøj til byggeri. Se afgørelsen her. Klagefrist den 30. april 2019. 

Skivevej 164, Møldrup : Landzonetilladelse til byggeri og anlæg til produktion af medicinsk cannabis. Se afgørelsen her. Klagefrist den 26. april 2019. 

Højmosevej 4, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til garage og udhus. Se afgørelsen her. Klagefrist den 25. april 2019.

Forsvarets areal på Herningvej 30, Karup: Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opstilling af skulptur. Se afgørelsen her. Klagefrist den 23. april 2019.

Herredsvejen 94, 9632 Møldrup: Landzonetilladelse til udstykning og opførelse af to dobbelthuse. Se afgørelsen her. Klagefrist den 23. april 2019. 

Busbjergvej 76-78, 8850 Bjerringbro: Landzonetilladelse til udstykning. Se afgørelsen her. Klagefrist den 19. april 2019. 

Herredsvejen 29B og 37, 8832 Skals: Landzonetilladelse til legeplads ved Skringstrup Forsamlingshus. Se afgørelsen her. Klagefrist den 18. april 2019. 

Højbjerg Møllevej 8, 8850 Bjerringbro: Landzonetilladelse til at ændre biavlerbygning til gæstehus for rodfrugtvirksomhed. Se afgørelse her. Klagefrist 16. april 2019. 

Solbakken 10, 8830 Tjele: Landzonetilladelse til udstykning og bebyggelse med et dobbelthus. Se afgørelsen her. Klagefrist den 12. marts 2019. 

Overlundvej 22, 8830 Tjele: Landzonetilladelse til udstykning af eksisterende bygningssæt med 1,787 ha. Se afgørelsen her. Klagefrist d. 11. april 2019. 

 

Sidst opdateret: 12.04.2019