Landzonetilladelser

Her kan du læse om meddelte landzonetilladelser

Landzonetilladelser efter planlovens § 35 om udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone.

Landzonetilladelser skal som udgangspunkt offentliggøres.

Ifølge planlovens § 60 skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at en landzoneafgørelse er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Planklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag.

Klagereglerne fremgår af de enkelte afgørelser, som du finder herunder.

Seneste afgørelser  

Fusager 8, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til carport og redskabsrum. Se afgørelsen her. Klagefrist den 14. marts 2019. 

Plantagevej 185, 9620 Ålestrup: Landzonetilladelse til feriebolig i overflødiggjort bygning. Se afgørelsen her. Klagefrist den 14. marts 2019.

Gl. Viborgvej 79, 9620 Aalestrup: Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til midlertidig opstilling af mast. Se afgørelsen her. Klagefrist den 14. marts 2019 

Sdr. Rind Vej 86, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til at ændre smedeværksted til privat udhus + frist for oprydning. Se afgørelsen her. Klagefrist den 8. marts 2019. 

Ingstrup Møllevej 12, 8830 Tjele: Landzonetilladelse til ny bolig og garage. Se afgørelsen her. Klagefrist den 8. marts 2019. 

Tapdrup Kirke: Landzonetilladelse til anvendelsesændring af areal matr.nr. 6o Tapdrup By,Tapdrup. Se afgørelsen her. Klagefrist d. 5. marts 2019.

Bjerrevej 98, 8840 Rødkærsbro Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til 42 m antennemast til Banedanmark. Se afgørelsen her. Klagefrist den 4. marts 2019. 

Spangsbjerg allé 48, 8800 Viborg: landzonetilladelse til midlertidige beboelsesmoduler. Se afgørelsen her. Klagefrist den 1. marts 2019. 

Transiggårdvej 12, 8800 Viborg: landzonetilladelse til garage i eksisterende bygning. Se afgørelsen her. Klagefrist den 1. marts 2019. 

Skivevej 164, 9632 Møldrup: landzonetilladelse til midlertidig pavillon. Se afgørelsen her. Klagefrist den 20. februar 2019

Strandhaverne 13, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til at anvende udestue til stue. Se afgørelsen her. Klagefrist den 14. februar 2019

Vråvej 16, 8830 Tjele : Landzonetilladelse til garage og redskabsrum. Se afgørelsen her. Klagefrist den 14. februar 2019. 

 

Sidst opdateret: 14.02.2019