Landzonetilladelser

Her kan du læse om meddelte landzonetilladelser

 

 

Landzonetilladelser efter planlovens § 35 om udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone.

Landzonetilladelser skal som udgangspunkt offentliggøres.

Ifølge planlovens § 60 skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at en landzoneafgørelse er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Planklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag.

Klagereglerne fremgår af de enkelte afgørelser, som du finder herunder.

Seneste afgørelser  

Landzonetilladelse til indretning af ekstra bolig på voldstedet 1, 8850 Bjerringbro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 20. november 2020. 

Landzonetilladelse til dobbelt carport på Thestrupvej 21, Dollerup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 19. november 2020. 

Landzonetilladelse til nyt stuehus på Højbjerg Huse 40, Rødkærsbro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 19. november 2020. 

Landzonetilladelse til udvidelse af garage på Grønhøj Skivevej 6, 7470 Karup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 18. november 2020.

Landzonetilladelse til garage på Skovtoften 31, Hvam. Se afgørelsen her. Klagefrist den 17. november 2020. 

Landzonetilladelse til ridebane og round-pen, Kvolsvej 34, 8831 Løgstrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 17. november 2020. 

Landzonetilladelse til sø på Koldkurvej 6, 7470 Karup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 6. november 2020.

Landzonetilladelse til ny beboelsesbygning på Rækkeborgvej 3, 9620 Aalestrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 6. november 2020. 

Landzonetilladelse til udendørs fitnessområde og 2 containere ved Hald Ege Skole, Egeskovvej 75 og 79, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 5. november 2020. 

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygning på Kallestrupvej 87 fra butik til privat udhus. Se afgørelsen her. Klagefrist den 4. november 2020. 

Landzonetilladelse til opsætning af lysmaster på hundetræningsbanen på Neckelmannsvej 1, Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 2. november 2020. 

Landzonetilladelse til midlertidig pavillon på Herredsvejen 1, 8832 Skals. Se afgørelsen her. Klagefrist den 29. oktober 2020. 

Landzonetilladelse til to haller til maskinstation på Kirkegade 8, 8830 Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 29. oktober 2020.

Landzonetilladelse til udstykning af Vallerbækvej 54, 7470 Karup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 23. oktober 2020. 

 

Sidst opdateret: 23.10.2020