Landzonetilladelser

Her kan du læse om meddelte landzonetilladelser

Her finder du meddelte landzonetilladelser efter planlovens § 35 om udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone.

Landzonetilladelser skal som udgangspunkt offentliggøres.

Ifølge planlovens § 60 skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at en landzoneafgørelse er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Planklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag.

Klagereglerne fremgår af de enkelte afgørelser. Du kan finde disse nedenunder.

Seneste afgørelser

Hvamvej 101, 9620 Aalestrup: Landzonetilladelse til udstykning og opførelse af varmecentral. Se afgørelsen her. Klagefrist den 9. januar 2019. 

Porsevej 1, 7470 Karup: Landzonetilladelse til carport og skur. Se afgørelsen her. Klagefrist den 8. januar 2019

Himmestrupvej 45, 8850 Bjerringbro: Landzonetilladelse til ændret anvendelse af værkstedsbygning. Se afgørelsen her. Klagefrist den 8. januar 2019. 

Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg: Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje til udvendig trappe ved kro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 8. januar 2019.

Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus. Se afgørelsen her. Klagefrist den 4. januar 2019. 

Sjørupvej 3, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til hundepension. Se afgørelsen her. Klagefrist den 31. december 2018.

Vestre Skivevej 122A, 8800 Viborg. Landzonetilladelse til etablering af bålhytte. Se afgørelsen her. Klagefrist den 31. december 2018.  

Bundgårdsvej 7, 7800 Skive. Landzonetilladelse til skur og carport. Se afgørelsen her. Klagefrist den 28. december 2018.  

Hedemøllevej 43, 8850 Bjerringbro. Landzonetilladelse til enfamiliehus. Se afgørelsen her. Klagefrist den 27. december 2018. 

 

Grundel bæk ved Rindsholm, Viborg: Landzonetilladelse og dispensation iht. naturbeskyttelsesloven til omlægning af vandløb. Se afgørelsen her. Klagefrist den 27. december 2018.

 

Horsdalvej 17, 8800 Viborg. Landzonetilladelse til rentvandsbeholder ved Vinkel Vandværk. Se afgørelsen her. Klagefrist den 27. december 2018.

 

Møllevej 8, 7800 Skive: Landzonetilladelse til etablering af sø. Se afgørelsen her. Klagefrist den 20. december 2018

Bystævnet 2A, 8830 Tjele: Landzonetilladelse til udstykning af ejendom. Se afgørelsen her. Klagefrist den 19. december 2018

Rogenstrupvej 42, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til et nyt stuehus. Se afgørelsen her. Klagefrist den 14. december 2018

Blichers Allé 20, 8830 Tjele: Landzonetilladelse til ny gyllebeholder på AU Foulum. Se afgørelsen her. Klagefrist den 14. december 2018

Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro: Landzonetilladelse til etablering af støjvold - Dan Roots. Se afgørelsen her. Klagefrist den 14. december 2018

 

Sidst opdateret: 12.12.2018