Landzonetilladelser

Her kan du læse om meddelte landzonetilladelser

 

Landzonetilladelser efter planlovens § 35 om udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone.

Landzonetilladelser skal som udgangspunkt offentliggøres.

Ifølge planlovens § 60 skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at en landzoneafgørelse er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Planklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag.

Klagereglerne fremgår af de enkelte afgørelser, som du finder herunder.

Seneste afgørelser  

Landzonetilladelse til udstykning af ejendommen på Strandvejen 27-31, 8832 Skals. Se afgørelsen her. Klagefrist den 8. november 2019.

Landzonetilladelse til nyt stuehus på Vorningvej 111, 8830 Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 6. november 2019. 

Landzonetilladelse til ridebane på Bromøllevej 7, 8850 Bjerringbro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 4. november 2019. 

Landzonetilladelse til tilbygning indeholdende garage og bolig på Nygårdsvej 1, Frederiks. Se afgørelsen her. Klagefrist den 1. november 2019. 

Landzonetilladelse til entreprenørvirksomhed, oplag til samme og opførelse af carport på Velds Huse vej 13, 8830 Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 31. oktober 2019 

Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til naturgenopretningsprojekt på Skravad Mølle dambrug på Skivevej 160, Møldrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 23. oktober 2019. 

Afgørelse i henhold til naturbeskyttelsesloven og planloven til udhuse, drivhus og overdækninger på Tranemosevej 4, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 21. oktober 2019.

Landzonetilladelse til regnvandsbassin på Foldbjergvej 6, Sparkær, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 18. oktober 2019. 

Landzonetilladelse til nyt stuehus og udhus på Høgildvej 25, 7470 Karup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 19. oktober 2019. 

Landzonetilladelse til gaslager til Bruunshåb Renseanlæg, Vibækvej 41, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 15. oktober 2019.

Landzonetilladelse til bolig på Kratskoven 3, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 11. oktober 2019. 

 

 

 

Sidst opdateret: 11.10.2019