Landzonetilladelser

Her kan du læse om meddelte landzonetilladelser

 

Landzonetilladelser efter planlovens § 35 om udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone.

Landzonetilladelser skal som udgangspunkt offentliggøres.

Ifølge planlovens § 60 skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at en landzoneafgørelse er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Planklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag.

Klagereglerne fremgår af de enkelte afgørelser, som du finder herunder.

Seneste afgørelser  

Landzonetilladelse til tilbygning til bygning 417 og ny bygning 490A på Karup Flyvestation på Herningvej 30, 7470 Karup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 26. juni 2020. 

Landzonetilladelse til grøft og sø på Nørdamvej 9, 9632 Møldrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 26. juni 2020. 

Landzonetilladelse til multibane på Vranumvej 10G, Almind. Se afgørelsen her. Klagefrist den 25. juni 2020. 

Landzonetilladelse til to dobbelthuse på Vindumvej 19, 8850 Bjerringbro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 25. juni 2020.

Landzonetilladelse til kolonihavehus på Hf. Hedehaverne 50, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 24. juni 2020.

Landzonetilladelse til vognmands- og entreprenørvirksomhed på Tingstedvej 30, 8850 Bjerringbro (lovliggørelse). Se afgørelsen her. Klagefrist den 24. juni 2020. 

Landzonetilladelse til et tørbassin (regnvand) i Vinkel. Se afgørelsen her. Klagefrist den 15. juni 2020 

Landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin på Vestre Skivevej 96A, 8800 Viborg (matr.nr. 3h, 3t og 9du Sjørup By, Vroue). Se afgørelsen her. Klagefrist den 15. juni 2020.

Landzonetilladelse til 48 m høj mobilantennemast med tilhørende teknikkabine på Iglsøvej 64, 7850 Stoholm. Se afgørelsen her. Klagefrist den 12. juni 2020.

Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje til enfamiliehus på Tange Søvej 63, 8850 Bjerringbro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 12. juni 2020. 

Landzonetilladelse og dispensation iht. naturbeskyttelsesloven til etablering af vold på Tange Søvej 61, 8850 Bjerringbro. Se afgørelsen her. Klagefrist den 11. juni 2020 

Landzonetilladelse til nyt stuehus på Herredsvejen 65, 9632 Møldrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 10. juni 2020. 

Landzonetilladelse til tilbygning til carport Søvsøvej 21, 8800 Viborg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 9. juni 2020. 

Landzonetilladelse til tilbygning til tidligere frysehus ved Nr. Rind forsamlingshus på Kirkevej 2C, 8832 Skals. Se afgørelsen her. Klagefrist den 3. juni 2020. 

Landzonetilladelse til nyt stuehus på Broholmvej 3, Roum. Se afgørelsen her. Klagefrist den 2. juni 2020. 

Landzonetilladelse til ny stald til 14 heste på Elmelund Rideklub på Fallesgårdevej 9, 7470 Karup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 2. juni 2020.

 

  

Sidst opdateret: 29.05.2020