Skattebillet 2015

Ejendomsskatten for 2015 med diverse bidrag er nu kørt.
Ejendomsskattebilletten (Skatter og afgifter af fast ejendom) vil blive sendt til din digitale postkasse eller E-boks fredag den 5. december 2014.
Hvis du er fritaget for digital post, vil den blive sendt med posten umiddelbart efter den 5. december.

 Promiller 2015:

 Grundskyld     23,700
 Dækningsafgift af grundværdi 11,850  
 Dækningsafgift af forskelsværdi   8,750
 Rottebekæmpelse   0,023
   

Forfaldsdatoer for opkrævning af ejendomsskat i 2015:

 

Art Antal rater Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Ejendomsskat 2 1. Januar
1. juli
12. Januar
10. juli
Alle rater har sidste rettidige betalingsdag den 10. i forfaldsmåneden. Hvis den 10. falder en lørdag, søndag eller helligdag bliver det den førstkommende arbejdsdag

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 29.05.2017