Skattebillet 2014

Ejendomsskattebilletterne for 2014 er afleveret til Post Danmark den 4. december 2013 og sendes ud som B-post. Ca. 18.000 har ønsket at få overført ejendomsskattebilletten for 2014 til E-boks. Overførslen af ejendomsskattebilletten for 2014 til E-boks er sket den 6. december 2013.

 Promiller 2014:

 Grundskyld     24,600 
 Dækningsafgift af grundværdi 12,300    
 Dækningsafgift af forskelsværdi   8,750
 Rottebekæmpelse   0,023
   

Forfaldsdatoer for opkrævning af ejendomsskat i 2014:

Art Antal rater Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Ejendomsskat

2

1. Januar
1. juli
10. Januar
10. juli
Alle rater har sidste rettidige betalingsdag den 10. i forfaldsmåneden. Hvis den 10. falder en lørdag, søndag eller helligdag bliver det den førstkommende arbejdsdag   

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 29.05.2017