Skattebillet 2013

Ejendomsskattebilletterne for 2013 er afleveret til Post Danmark den 6. december 2012 og sendes ud som B-post.
Ca. 12.000 har ønsket at få overført ejendomsskattebilletten for 2013 til E-boks. Overførslen af ejendomsskattebilletten for 2013 til E-boks er sket den 3. december 2012.

Promiller 2013:        
Grundskyld                                             24,600

Dækningsafgift af grundværdi                  12,300

Dækningsafgift af forskelsværdien             8,750

Rottebekæmpelse                                    0,021

Forfaldsdatoer for opkrævning af ejendomsskat i 2013:

Art Antal rater Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Ejendomsskat 2 1. Januar
1. juli
10. Januar
10. juli
Alle rater har sidste rettidige betalingsdag den 10. i forfaldsmåneden. Hvis den 10. falder en lørdag, søndag eller helligdag bliver det den førstkommende arbejdsdag   

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 29.05.2017