Indefrysning af grundskyld 2018 - 2020

Boligejere får fra 2018 en del af grundskylden/ejendomsskatten indefrosset.

Udklip af ejendomsskattebillet 

Lån til betaling af stigning i grundskyld 

Hvis din ejendom er omfattet af denne lov betyder det, at en del af grundskylden først skal betales senere. Beløbet er trukket fra opkrævningen på ejendomsskattebilletten, med teksten: Lån til betaling af stigning i grundskyld.

Det beløb, der er indefrosset, svarer til den årlige stigning i grundskylden. Stigningen skal udgøre mindst 200 kr. pr. ejer. Derfor vil der være nogle ejendomme, som ikke får indefrosset grundskyld.

Lån uden renter og gebyr

Det beløb, der bliver indefrosset, er et lån, som fordeles på alle ejere af ejendommen. Du kan ikke fravælge at få lånet, og du kan ikke vælge at indfri det i perioden 2018-2020. Lånet er rente- og gebyrfrit.

Årsopgørelse

Hver enkelt ejer vil hvert år i januar modtage en årsopgørelse over lånet. Årsopgørelsen er en orientering om saldoen på lånet pr. 31/12.

Betaling ved ejerskifte

Lånet på den indefrosne grundskyld skal betales ved ejerskifte. Opkrævningen udsendes automatisk fra kommunen. Ved handel mellem ægtefæller overdrages lånet.
Årsopgørelsen og den nyeste ejendomsskattebillet kan tilsammen bruges til den refusionsopgørelse, der udarbejdes af rådgiver ved ejerskifte.

Baggrund for indefrysning af grundskyld

Folketinget har vedtaget lov. nr. 278 af 12. april 2018. Loven betyder, at kommunerne skal indefryse årlige stigninger i grundskylden for over 200 kr. pr. ejer. Det grundskyldsbeløb, boligejerne løbende skal betale i ejerperioden, vil dermed ikke stige.
Sidst opdateret: 26.01.2019