Grundskyld

Grundskyld, også kaldet ejendomsskat, er en afgift, som ejeren af en grund eller ejendom skal betale

Grundskyld
Grundskyld beregnes som en promille (tusindedel) af ejendommens grundværdi. Grundværdien fastsættes af SKAT. 

Fradrag for forbedringer - dette fradrag er afskaffet pr. 1. januar 2014
I grundværdien kan der gives et fradrag efter vurderingslovens § 17. Bestemmelsen slår fast, at der skal gives fradrag i grundværdien for forbedringsudgifter.

Fradraget skal afspejle de forbedringsudgifter, der har medført en stigning i grundværdien i forhold til råjordsprisen. Uanset hvem, der har betalt disse udgifter, skal der gives fradrag.

Afgiftspligtig grundværdi
Afgiftspligtig grundværdi er lig med grundskyld minus fradrag fra forbedringer. Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, reguleres en gang om året. Reguleringsprocenten udmeldes fra økonomi- og indenrigsministeriet.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme
Dækningsafgift af offentlige ejendomme beregnes både af grundværdien og forskelsværdien. Dækningsafgift af henholdsvis forskelsværdien*1 og grundværdien beregnes med en promille, som er fastsat hvert år i forbindelse med budgetlægningen for ejendomme, som tilhører det offentlige. 

 *1 ejendomsværdi - grundværdi

Dækningsafgift af erhvervsejendomme opkræves ikke i Viborg Kommune.

Indefrysning af grundskyld

Læs mere på denne side

Sidst opdateret: 06.11.2019