Forklaring til ejendomsskattebillet

Korte forklaringer og henvisning til hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål

Ejendomsskat

Grundskyld beregnes af den afgiftspligtige grundværdi. Byrådet fastsætter grundskyldpromillen hvert år.

Kontakt: ejendomsskat@viborg.dk eller tlf. 87 87 50 16  /  87 87 50 14.
Se også: viborg.dk/ejendomsskat 

Ejendomsvurdering

Vurdering af ejendomme foretages af Vurderingsstyrelsen.
Kontakt: Vurderingsstyrelsen, vurdst@vurdst.dk eller tlf. 72 22 16 16
Se også: vurdst.dk 

Indefrysning af grundskyld

Info om indefrysning

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse opkræves til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse.
Kontakt: viborg.dk/rotten eller tlf. 87 87 87 00. 

Renovation

Affaldscenter Revas sørger for den daglige drift og ændringer til renovation.

Kontakt Revas: mail revas@viborg.dk eller tlf. 86 61 39 55.
Se også: revas.dk 

Genbrugsgebyr

Genbrugsgebyret dækker udgifter til drift af genbrugsstationer, ordninger for farligt affald, samt indsamling af genanvendelige affaldsfraktioner. Kontakt: Byggeri og Miljø tlf.87 87 56 03. 

Skorstensfejning

Kontakt skorstensfejermesteren. ​ 

BBR

Det er dit ansvar at kontrollere om din BBR (Bygnings- og Boligregistret) er korrekt.
Se den på OIS.dk. Har du ændringer, gå til viborg.dk/bbr.
Kontakt: mail bbr-register@viborg.dk eller tlf. 87 87 52 13. 

Ejerskifte

Ejerskifte registreres, når det er tinglyst. Kommunen behandler ejerskiftet på overtagelsesdatoen. Kommunen sender kopi af skattebillet til ny ejer, når ejerskiftet er registreret. Betalingsservice bliver automatisk afmeldt ved ejerskifte eller ændringer i ejerforholdet. 

Betaling:

Betaling kan ske via betalingsservice eller indbetalingskort. Kommunen sender kun indbetalingskort, hvis ejendommen ikke er tilmeldt betalingsservice. Indbetalingskort udsendes 2 uger før sidste rettidige indbetalingsdato.

Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdato beregnes der morarenter med p.t. 0,5 % pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen, samt gebyr på 250 kr. for hver rykker.

Hvis der underrettes om udlæg i ejendommen påløber der gebyr på 450 kr., samt retsafgift på min. 300 kr.
Kontakt: Borgerservice: mail sikkerborgervice@viborg.dk  eller tlf. 87 87 87 70.

Sidst opdateret: 28.11.2019