Bidrag

På ejendomsskattebilletten vil der ud over ejendomsskatter også blive opkrævet bidrag så som:

  • Renovation (omfatter tømning/afhentning af både renovationssæk og containere). Se også Revas' hjemmeside (link herunder)
  • Genbrugsgebyr, som dækker kommunens omkostninger til ordningerne for genanvendelse (papir, pap og glas), farligt affald samt brug af brug af ”bobler” og genbrugsstationer. 
  • Skorstensfejning (Skorstensfejning og Brandpræventivt tilsyn)
  • Rottebekæmpelsesgebyr er pålagt samtlige faste ejendomme i kommunen (jævnfør §§ 16 til 18 i Miljøbeskyttelsesloven - Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 - se link nederst på siden). Gebyret er en promille af ejendomsværdien og er ikke momspligtigt
Sidst opdateret: 29.05.2017