Udviklingsplaner og andre mindre projekter

Aktivitetsareal Finderup

Puljen 2020

Til 2020-puljen på 2,2 mio. kr. er modtaget 20 ansøgninger. Ansøgningerne bliver behandlet på møde i Landdistriktsudvalget d. 27. oktober 2020.

Efter mødet vil der her på siden komme en oversigt over hvilke ansøgninger der er imødekommet.

Hvis der kommer en ny pulje i 2021, vil den blive annonceret her på siden.


Den tidligere pulje ”Byforskønnelse mindre byer” har i perioden 2012-19 meddelt støtte til 153 projekter i de mindre byer for et samlet beløb på 22 mio. kr. 

Under "Yderligere oplysninger" er en oversigt over hvilke projekter, der har modtaget støtte de enkelte år og et oversigtskort med deres placering.

Yderligere oplysninger

Sidst opdateret: 05.09.2020