Hidtidigt forløb

Områdefornyelse i Stoholm

Vision for bymidten Stoholm blev grundlag for områdefornyelse.
På møde den 27. november 2013 har Teknisk Udvalg vedtaget at søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af støtte på 2,8 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelse i Stoholm for et samlet budget for projektet på 8,4 mio. kr.

Ansøgningen blev udarbejdet efter "Vision for bymidten Stoholm", indsendt til Viborg Kommune af byfornyelsesgruppen under Handelsstandsforeningen i Stoholm. Ansøgningen om reservation af støtte er udarbejdet i tæt samarbejde med "følgegruppe Stoholm".

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte d. 7. april 2014 reservation af et ansøgt støttebeløb på 2,8 mio..

Viborg Byråd godkendte på møde d. 17. december 2014 program og finansieringsplan for områdefornyelse Stoholm. Programmet blev sendt til godkendelse ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med anmodning om endeligt tilsagn af det reserverede støttebeløb på 2,8 mio. kr.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 9. marts 2015 godkendt programmet og givet endeligt tilsagn om støtte på 2,8 mio. kr.

Områdefornyelse gennemføres i tæt samarbejde med følgegruppen i Stoholm.

 

Sidst opdateret: 05.05.2018