Stoholm

Visualisering af byfornyels i Stoholm

Områdefornyelse Stoholm

Indvielse af Stoholm bymidte

Fredag d. 6. september 2019 kl. 17.30 indvies hovedprojektet for områdefornyelse Stoholm, Stoholm bymidte.

Indvielsen foregår på torvet i Vestergade, hvor formand for Viborg Kommunes Landdistriktsudvalg, Mette Nielsen, holder indvielsestalen.
Se annoncering af indvielsen under ”Yderligere oplysninger”.

Områdefornyelse Stoholm består af en række delprojekter, der er gennemførte som en del af "vision for midtbyen" og det politisk godkendte program for områdefornyelsen. Projekterne er godkendt af følgegruppen og gennemført i samarbejde med nedsatte arbejdsgrupper.

Stoholm midtby

Projektet er gennemført som et samarbejdsprojekt mellem Energi Viborg A/S og Viborg Kommune i perioden juni 2018 til august 2019. Energi Viborg har fornyet kloakledningerne i vejarealerne, så afledning af spildevand og regnvand fremover sker i hvert sit ledningssystem. Efterfølgende har Viborg Kommune gennemført områdefornyelse med nye belægninger og gadeinventar.
Endvidere er der sket en forlægning af Odinvej ved Nørregade. Belægningerne er indrettet i sammen design som midtbyen.
Omfanget af projektet fremgår af ”Folder Stoholm midtby” under ”Stoholm midtby”.
Projektet blev præsenteret af Energi Viborg og Viborg Kommune på et informationsmøde på Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 22. maj 2018.

Gyngemosen

Der er gennemført en renovering af det grønne rekreative areal, hvor bl.a. mange af de store gamle træer er fældet, så området fremtræder mere åbent og lyst. Der er etableret ny beplantning, nyt stiforløb og ny opbygning af arealet samt inventar.

Anlægget

Der er gennemført en renovering af byens parkanlæg, Anlægget, hvor bl.a. mange af de store gamle træer er fældet og udskiftet med nye. Der er etableret en ændret indretning af arealet med bl.a. et opholdsområde og et område med aktivitetsudstyr.
Anlægget og Gyngemosen er indviet ved et arrangement d. 31. august 2018.

Støtte

Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra:
Logo fra ministeriet
Sidst opdateret: 20.02.2020