Stoholm

Visualisering af byfornyels i Stoholm

Kloak- og områdefornyelse i Stoholm midtby

Energi Viborg A/S og Viborg Kommune gennemfører i perioden juni 2018 til juni 2019 kloak- og områdefornyelse i Stoholm midtby.

Energi Viborg Vand A/S fornyer kloakledninger i dele af Vestergade, Søndergade, Carlsbergvej, Vesterled, Odinvej, Iglsøvej, Østergade og Nørregade. Her vil der fremover ske afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem.

Læs mere om kloakfornyelsen på Energi Viborg.dk

Efter udskiftning af spildevandsledninger reetableres gade- og torvearealer visse steder med en anden indretning og nye belægningstyper. Dette sker som en del af områdefornyelsen.

Udover reetableringen efter kloakfornyelsen sker der en forlægning af Odinvej ved Nørregade. Arbejdet etapeopbygges så der ikke sker lukning for trafik. Etapeopbygningen fremgår af tidsplan og skilteplan under ”Stoholm midtby”.

Entreprenørarbejdet udføres af Ivan Jakobsen A/S fra Struer.

En overordnet tidsplan og skitser over de tiltag der sker i forbindelse med områdefornyelsen kan ses på tegningerne under ”Stoholm midtby”. Her ligger også folderen ”Kloak- og områdefornyelse Stoholm midtby”, hvor der et samlet oversigtskort og en oversigt over kontaktpersoner. Folderen ligger i papirudgave hos de handlende i Stoholm Midtby.

Afspærring/omkørsel

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på alle gader i midtbyen. Der vil være skiltet omkørsel, som tilpasses hvor der er anlægsarbejder.

Den aktuelle plan for skiltet omkørsel, kan ses under ”Stoholm midtby”.

Det vil altid være muligt at passere gaderne til fods, så der er adgang til de enkelte ejendomme og butikker.

Anlægsarbejdet giver en række gener for borgere og brugere af midtbyen. Men anlægsarbejdet er forsøgt planlagt, så de giver mindst mulig gene for alle.

Informationsmøde

D. 22. maj 2018 kl. 19.00 afholdte Energi Viborg A/S og Viborg Kommune et fælles informationsmøde på Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
Her fik de ca. 100 fremmødte borgere en overordnet gennemgang af tidsplan, kloakfornyelsen og områdefornyelsen.

Gyngemosen

Der er gennemført en renovering af arealet, hvor bl.a. mange af de store gamle træer er fældet, så området fremtræder mere åbent og lyst. Der er etableret ny beplantning, nyt stiforløb og opbygning af arealet samt inventar.

Renoveringen er en del af "vision for midtbyen" og det politisk godkendte program for områdefornyelsen. Renoveringen er godkendt af følgegruppen og gennemført i samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe.

Anlægget

Der er gennemført en renovering af Anlægget, hvor bl.a. mange af de store gamle træer er fældet og udskiftet med nye. Der er etableret en ændret indretning af arealet med bl.a. et opholdsområde og et område med aktivitetsudstyr.

Renoveringen er en del af "vision for midtbyen" og det politisk godkendte program for områdefornyelsen. Renoveringen er godkendt af følgegruppen og gennemført i samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe.

 

Støtte
Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra:
Logo fra ministeriet

  • Billede fra borgermødet den 7. februar 2017

    1. Borgermøde

    Præsentation, foto og artikel fra borgermødet den 7. februar 2017

Sidst opdateret: 18.01.2019