Stoholm

Visualisering af byfornyels i Stoholm

Områdefornyelsen går nu over i næste fase

Borgermødet den 7. februar 2017
Der var stor fremmøde til borgermødet, der blev afholdt i Stoholm Fritids- og kulturcenter. 220 fremmødet borgere fik en præsentation af skitserne og forklaret hvad planerne for områdefornyelsen går ud på.

Områdefornyelsen kan deles op i 5 grupper - Midtbyen, Anlægget, Gyngemosen, sammenhængende stisystem og den tunge trafik.

Se mere fra borgermødet nederst på siden.

Foregående proces
På møde den 27. november 2013 har Teknisk Udvalg vedtaget at søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af støtte på 2,8 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelse i Stoholm for et samlet budget for projektet er 8,4 mio. kr.

Ansøgningen blev udarbejdet efter Vision for bymidten Stoholm, indsendt til Viborg Kommune af byfornyelsesgruppen under Handelsstandsforeningen i Stoholm. Ansøgningen om reservation af støtte er udarbejdet i tæt samarbejde med følgegruppe Stoholm.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte d. 7. april 2014 reservation af et ansøgt støttebeløb på 2,8 mio..

Viborg Byråd godkendte på møde d. 17. december 2014 program og finansieringsplan for områdefornyelse Stoholm. Programmet blev sendt til godkendelse ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med anmodning om endeligt tilsagn af det reserverede støttebeløb på 2,8 mio. kr.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistikter har den 9. marts 2015 godkendt programmet og givet endeligt tilsagn om støtte på 2,8 mio. kr.

Områdefornyelse gennemføres i tæt samarbejde med følgegruppen i Stoholm.

Se i øvrigt under ”Yderligere oplysninger” i den grå boks til højre.

Støtte
Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra:
Logo fra ministeriet

  • Billede fra borgermødet den 7. februar 2017

    1. Borgermøde

    Præsentation, foto og artikel fra borgermødet den 7. februar 2017

Sidst opdateret: 17.07.2017