Stoholm

Visualisering af byfornyels i Stoholm

Informationsmøde d. 22. maj 2018 om kloak- og områdefornyelse

I Stoholm midtby udskiftes det fælles kloaksystem med separate ledninger for henholdsvis regnvand og spildevand. Efterhånden som kloakarbejder gøres færdig, reetableres arealerne med nye og ændrede belægninger som en del af områdefornyelsen. Arbejdet starter op sidst i maj og forventes afsluttet medio 2019, og udføres som et fælles projekt af Energi Viborg og Viborg Kommune.

Der holdes informationsmøde d. 22. maj 2018 kl. 19.00 i Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Søndergade 56, Stoholm.

Program for mødet:

• Overordnet tidsplan for det samlede projekt
• Overordnet gennemgang af kloakfornyelsen
• Overordnet gennemgang af områdefornyelse
• Generelle spørgsmål?
• Pause med kaffe/kage
• Uddybende gennemgang af kloakfornyelsen rettet mod de 
  lodsejere, der er omfattet.

Under ”Yderligere oplysninger” kan ses en oversigtsplan over de områder hvor der skal udskiftes kloakledninger, og hvor der etableres ny og ændret belægning som en del af områdefornyelsen.

Gyngemosen

Der er gennemført en renovering af arealet, hvor bl.a. mange af de store gamle træer er fældet, så området fremtræder mere åbent og lyst. Der er etableret ny beplantning, nyt stiforløb og opbygning af arealet samt inventar.

Renoveringen er en del af "vision for midtbyen" og det politisk godkendte program for områdefornyelsen. Renoveringen er godkendt af følgegruppen og gennemført i samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe.

Anlægget

Der er gennemført en renovering af Anlægget, hvor bl.a. mange af de store gamle træer er fældet og udskiftet med nye. Der er etableret en ændret indretning af arealet med bl.a. et opholdsområde og et område med aktivitetsudstyr.

Renoveringen er en del af "vision for midtbyen" og det politisk godkendte program for områdefornyelsen. Renoveringen er godkendt af følgegruppen og gennemført i samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe.

 

Støtte
Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra:
Logo fra ministeriet

  • Billede fra borgermødet den 7. februar 2017

    1. Borgermøde

    Præsentation, foto og artikel fra borgermødet den 7. februar 2017

Sidst opdateret: 10.05.2018