Støtte til Bevaringsværdige bygninger

Byhus i Sct. Mogens Gade

Støtte til renovering af tag og facade for bevaringsværdige bygninger i Bjerringbro og Viborg.

Der kan søges om ekstraordinær støtte til at højne eller sikre bevaringsværdige bygninger i Bjerringbro og Viborg samt bygninger omfattet af en bevarende lokalplan. Desuden kan bygninger, som indgår i en bygningskulturs sammenhæng, støttes.

Støtte til
Støtten gives til renovering af facader og tag. Kun bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdien 1 - 4  kan søge støtte.

Andet byggri
Tilskud til byggeri med andre placeringer, nedrivninger m.v. henvises til Pulje til nedrivning og renovering.

Retningslinjer m.m.
For retningslinjer og forudsætninger for at søge støtte kan du læse mere i boksen med "yderligere oplysninger".

Man kan søge om tilskud via boksen "Ansøgningsskema".

Sidst opdateret: 31.08.2020