Støtte vedligeholdelse af arealer 2019

Vedligeholdesle af arealer

Puljen for 2019 er opbrugt.

Der var ansøgningsfrist til puljen den 1. oktober.
Inden ansøgningsfristens udløb var der modtaget og imødekommet ansøgninger for puljebeløbet på 200.000 kr.

Hvis der kommer en ny pulje i 2020, vil den blive annonceret her på siden.

Siden 2014 har Viborg Kommune haft puljen, der giver støtte til vedligeholdelse af fælles aktivitets- og opholdsarealer i landsbyerne. Støtten kan søges af den borgerforening eller anden forening, der repræsenterer det aktuelle lokalområde.

 

Sidst opdateret: 02.10.2019