Støtte vedligeholdelse af arealer 2020

Vedligeholdesle af arealer

I 2020 kan der søges om støtte til indkøb af materiel til brug for lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt-, forenings- og privatejede arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold.
Sports- og idrætsanlæg er undtaget.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2020.

Ansøgning

Ansøgningen skal indsendes af en borgerforening eller anden forening, der repræsenterer det pågældende lokalområde.
Grundejerforeninger kan ikke søge puljen, da de ikke repræsenterer det samlede lokalområde.

Højeste prioritet
har ansøgninger, hvor der er en lokal aftalt by-pedelfunktion under den ansøgende forening. Disse ansøgninger behandles løbende, indtil ansøgningsfristen er udløbet, eller puljen er opbrugt.

Anden prioritet
har ansøgninger fra lokalområder uden by-pedelfunktion, og som ikke tidligere har modtaget støtte.

Tredje prioritet
har ansøgninger, hvor foreningen har fået støtte fra puljen i 2014-2019.

Anden og tredje prioritet behandles efter udløb af ansøgningsfristen, hvis der fortsat er ubrugte midler til rådighed.

Puljen

Puljen er på 180.000 kr. Den kan kun finansiere indkøb af materiel til brug for drift og vedligehold af arealerne, som f.eks. haveredskaber og plæneklipper. Foreningen skal selv finansiere og stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse af materiellet, herunder brændstof og service.
Der kan i 2020 være mulighed for at søge støtte hertil fra ”driftspulje til understøttelse af frivilligt arbejde”.

Indsendelse af ansøgning

Ansøgning skal sendes via link til det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2020.


Inden man går i gang med at søge, kan man under ”supplerende oplysninger” se en samlet oversigt over indhold af den elektroniske ansøgningsformular.

 

 

 

Sidst opdateret: 31.08.2020