Støtte vedligeholdelse af arealer 2019

Vedligeholdesle af arealer

I 2019 kan der søges om støtte til indkøb af materiel til brug for lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt-, forenings- eller privatejede arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Sports- og idrætspladser er undtaget.

Ansøgning

Ansøgningen skal indsendes af en borgerforening eller en anden forening, der repræsenterer det pågældende lokalområde. Grundejerforeninger kan ikke søge puljen, da de ikke repræsenterer det samlede lokalområde.
Der kan kun indsendes en ansøgning fra hvert lokalområde og ansøgningen skal omfatte arealer, der kan benyttes af hele lokalsamfundet. 

Pulje

Puljen, der er på 200.000 kr., kan kun finansiere indkøb af materiel til brug for drift og vedligehold af arealerne, som f.eks. haveredskaber og plæneklipper. Foreningen skal selv finansiere og stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse af materiellet, herunder brændstof og service. 

Der er i 2019 mulighed for at søge fra "Driftspulje til understøttelse af frivilligt arbejde".

Ansøgningsfrist

Ansøgningerne behandles løbende frem til 1. oktober 2019 eller indtil puljen er opbrugt.

 

Ansøgning fra et lokalsamfund, hvor en forening har fået støtte fra den tilsvarende pulje i 2014 - 2018, bliver først behandlet hvis der efter 1. oktober 2019 er ubrugte midler til rådighed. 

Indsend ansøgning

Ansøgning skal sendes via link til det elektroniske ansøgningsskema.

Under ”supplerende oplysninger” kan ses en samlet oversigt over den elektroniske ansøgningsformular, så ansøgerne forinden kan danne sig et indtryk af, hvad der kræves for at udfylde ansøgningen.

Sidst opdateret: 30.05.2019