Hidtidige forløb

Billede af gade i Rødkærsbro

Forslag til opstart af områdefornyelse i Rødkærsbro

Tidligere proces
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har på grundlag af indsendt ansøgning meddelt reservation af støtte til områdefornyelse i Rødkærsbro på 2,8 mio. kr. Reservationen er under forudsætning af en kommunal egenfinansiering på min. 5,6 mio. kr., og at der søges om endelig tilsagn inden 1. marts 2017. Ansøgningen skal vedlægges et politisk vedtaget program.

Ansøgningen
Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med en foreløbig følgegruppe med repræsentanter fra foreninger og interesseorganisationer i Rødkærsbro.

Grundlaget
Grundlaget for ansøgningen er et forslag til ny centerplan i Rødkærsbro og ansøgning om igangsætning af et projekt for områdefornyelse i Rødkærsbro indsendt af Rødkærsbro Borger og Handelsstandsforening samt Tænketanken for Rødkærsbro og Omegn.

Yderligere oplysninger
Se i øvrigt under ”Yderligere oplysninger” i den grå boks.

Sidst opdateret: 23.08.2016