Rødkærsbro

1. borgermøde ang. områdefornyelse i Rødkærsbro

Områdefornyelse i Rødkærsbro.

Skitsering og projekteringsfase
Områdefornyelsen i Rødkærsbro har den 14. marts 2017 fået godkendt program for områdefornyelse i Rødkærsbro og samtidig modtaget endelig tilsagn om refusion fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Områdefornyelsen går derfor ind i næste fase hvor de udvalgte projekter i programmet skal skitseres færdig og projekteres. Udførelsen af projekterne vil ske løbende hen over de næste 5 år jfr. budget-, tids- og handlingsplan i programmet.

Postkort
Se også ”Postkort til borgerne i Rødkærsbro fra områdefornyelsen” i "postkort" boksen. Der vil løbende komme nye postkort med information om områdefornyelsen.
Nyeste postkort nr. 8 er udsendt marts 2017.

Yderligere oplysninger
Se i øvrigt under ”Yderligere oplysninger” i den grå boks.

Spørgsmål
Ved spørgsmål om områdefornyelsen i Rødkærsbro kontakt Therese Agerkilde: tlf. 87875204//e-mail: thra@viborg.dk eller følgegruppen se under "Yderligere oplysninger" hvem som er medlem.

Støtte
Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra:
Logo fra ministeriet

Sidst opdateret: 22.06.2017