Geografisk afgrænsning

Geografisk afgrænsning

Hvor kan puljen anvendes?

Puljemidlerne kan overordnet alene anvendes til aktiviteter på beboelsesbygninger, beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere, samt beboelsesbygninger beliggende i det åbne land.

Puljen kan ikke anvendes i byerne Viborg og Bjerringbro.

Desuden gælder det for erhvervsbygninger at:
1) erhvervet er nedlagt
2) bygningen er beliggende i et bysamfund, med under 3000 indbyggere

Der kan ikke gives tilskud til erhvervsbygninger beliggende i det åbne land – herunder landbrugsbygninger (stalde, lader mv., der er tilknyttet en aktiv virksomhed).

Sidst opdateret: 30.08.2017