Forudsætninger for tildeling af støtte til renovering

Prioriteret indsatsområder

Formål:

 • at styrke bygningers vedligeholdelse primært i kommunens mindre byer/landsbyer
 • at de mindre byer/landsbyer fortsat er attraktive at bo i eller flytte til
 • at bygningerne fremstår ordentlige og pæne
 • at styrke bygningers oprindelige udseende og stedets historiske bygningskultur
 • at fastholde sammenhængende bebyggelser i de mindre byer/landsbyer
 • at bygninger udenfor de mindre byers/landsbyers afgrænsning i særlige tilfælde kan opnå støtte, såfremt disse ejendomme er beliggende ved en landsbys afgrænsning.

Kriterier for tildeling af støtte:

 • Bygningen skal være opført før 1960.
 • For at komme i betragtning, prioriteres det, at bygningerne er beliggende i Kommunens landsbyer/mindre byer eller tæt på disse.
 • Bygninger skal for at komme i betragtning være lejeboliger, ejer- og andelsboliger, blandede boliger og erhverv eller forsamlingshuse.
 • Der gives kun støtte til bygningers klimaskærm (tag og facader) efter Byfornyelseslovens bestemmelser - og efter princippet ”hjælp til selvhjælp”.
 • Der gives ikke støtte til almindelig løbende vedligeholdelser.
 • Bygningen skal have en fremtrædende beliggenhed i byen/landsbyen (f.eks. ved hovedgaden, kirken, hallen, skolen m.v.)
 • Bygningsrenoveringen skal ske i respekt for bygningernes oprindelige udseende og arkitektur.
 • Skæmmende boliger tæt på en landsbyafgrænsning, og som i øvrigt opfylder kriterierne, kan i særlige tilfælde opnå renoveringsstøtte.

Omfattede bygningsdele

Nedenstående punkter er i overensstemmelse med Byfornyelsesloven og dennes vejledning:

 1. Tage, herunder tagrender, kviste og tårne.
 2. Ydermure, herunder eventuelle facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer.
 3. Vinduer, som passer til husets arkitektur.
 4. Døre og porte. Nye døre skal i udseende passe til bygningens alder og arkitektur.
 5. Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning.
 6. Fundamenter, herunder kældernedgange.
 7. Indgangspartier, herunder udvendige trapper    

Lovgivningen giver mulighed for støtte på op til 50%, men støtten vurderes i hvert enkelt tilfælde – alt efter projektets økonomiske omfang. Erfaringsmæssigt ligger den tildelte støtte i Viborg Kommune på mellem 15-40%.

Sidst opdateret: 20.03.2020