Forudsætninger for tildeling af støtte til nedrivning

Formål:

 • at styrke Kommunens mindre byer/landsbyer
 • at de mindre byer/landsbyerne forsat er attraktive at bo i eller flytte til
 • at de mindre byers/landsbyers bygningsmasse fremstår ordentlige og pæne
 • at forhindre, at udtjente og faldefærdige ejendomme skæmmer i de mindre byer/landsbyer samt ved landsbyernes afgrænsning
 • at forhindre, at faldefærdige bygninger er til fare for sine omgivelser og får en uheldig anvendelse
 • at styrke kommunens områdefornyelse og/eller byer, der har gennemgået en proces for en lokal udviklingsplan efter byfornyelsesloven.

Kriterier for nedrivning af boliger:

 • For at komme i betragtning, prioriteres det, at bygningerne er beliggende i Kommunens landsbyer/mindre byer eller tæt på disse.
 • Der må ikke være nye bygninger eller aktivt erhverv på grunden.
 • Bygninger skal være forfaldne og udtjente.
 • Bygningerne skæmmer omgivelserne, hvor de er placeret i landsbyen.
 • Skæmmende boliger tæt på en landsbyafgrænsning, som i øvrigt opfylder kriterierne, kan i særlige tilfælde opnå nedrivningsstøtte.
 • Udtjente erhvervsbygninger kan i særlige tilfælde opnå nedrivningsstøtte i landsbyerne (§38 C)
 • Alle godkendte nedrivningsudgifter støttes med 100 %.

Kriterier for kommunalt opkøb af ejendomme for nedrivning:

 • Opkøb og nedrivning af bygninger kan kun godkendes, såfremt en bygning indgår i et af kommunens delprojekter i en områdefornyelsesbeslutning eller indgår i et delprojekt i en godkendt lokal udviklingsplan (efter særskilt politisk beslutning i ØEU).
 • I de mindre byer/landsbyer kan ”Herreløse ejendomme” opkøbes og nedrives af Kommunen, såfremt de er forfaldne og ikke kan sælges. Ejendommen skal kunne købes for op til max. 60.000 kr. (efter særskilt politisk beslutning i ØEU).

 

Sidst opdateret: 20.03.2020