Forudsætninger for tildeling af støtte

Forudsætning for tildelinf af støtte - Billede af Strandvejen 3 i Hjarbæk

  • Bygningen skal være opført før 1960
  • Bygningen skal, for at komme i betragtning, være lejeboliger, ejer- og andelsboliger eller blandede bolig og erhverv.
  • Der gives kun støtte til bygningers klimaskærm (tag og facader), efter byfornyelseslovens bestemmelser – og efter princippet ”hjælp til selvhjælp”.
  • Der gives ikke støtte til almindelig løbende vedligeholdelse.
  • Bygningsrenoveringen skal ske i respekt for bygningernes oprindelige udseende og arkitektur.
Sidst opdateret: 30.08.2017