Sådan bruges puljen

Strandvejen 3 i Hjarbæk inden renoveringen

Puljen kan bruges til følgende aktiviteter (jf. Byfornyelsesloven)

  • Nedrivning af nedslidte boliger 
  • Nedrivning af private erhvervsbygninger i byer med færre end 4000 indbyggere.
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme 
  • Istandsættelse af forsamlingshuse, klimaskærm.
  • Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger, klimaskærm, opført før 1960
  • Indretning af byrum og tomme grunde efter nedrivning.

Desuden giver ordningen kommunen mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning eller istandsættelse. Hvorvidt kommunen vælger at opkøbe ejendomme beror på en politisk beslutning. 

Viborg Kommune yder støtte i forhold til de regler, der er fastsat af staten. Du skal være opmærksom på, at der til nogle af aktiviteterne kun ydes tilskud til en procent del af den samlede udgift – resten skal du selv betale. For så vidt angår istandsættelse kan der kun ydes støtte til klimaskærm, dvs. tag, vinduer mv.

Viborg Byråd har, på baggrund af erfaringer fra tidligere ansøgningsrunder, vedtaget nedenstående forudsætninger for tildeling af støtte.

Sidst opdateret: 04.12.2019