Pulje til landsbyfornyelse

Fjordvej 2

Viborg Kommune har de tidligere år sammen med andre kommuner, fået penge af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at give tilskud til istandsættelse eller nedrivning i mindre byer og landområder.

Formålet med puljen er at skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne. Midlerne kan bruges til istandsættelse af nedslidte boliger eller nedrivning af faldefærdige bygninger. Puljen er finansieret via statslige midler og medfinansieret af Viborg Kommune.
Puljen bygger på frivillighed. Det betyder, at ejeren skal være ansøger til ”Pulje til Landsbyfornyelse”.

For 2017 er ansøgningsfristen udløbet. Hvis der bliver udmeldt en ny pulje i 2018, kan oplysningerne herom samt ansøgningsskema findes på denne side.

Sidst opdateret: 30.08.2017