Pulje til landsbyfornyelse

Fjordvej 2

Viborg Kommune har igen i 2019 fået penge af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at give tilskud til renovering af klimaskærm eller nedrivning af nedslidte boliger i mindre byer og landområder.

Formålet med puljen er at skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne.

Midlerne kan bruges til renovering af klimaskærm på nedslidte boliger eller nedrivning af faldefærdige bygninger.

Puljen er finansieret via statslige midler og medfinansieret af Viborg Kommune.
Puljen bygger på frivillighed. Det betyder, at ejeren skal være ansøger til ”Pulje til Landsbyfornyelse”.

Puljen blev lukket for ansøgninger 15. marts 2020. De indkomne ansøgninger bliver pt. behandlet.

Sidst opdateret: 21.03.2020