Hidtidig forløb

Illustration

Ansøgningen er udarbejdet efter et ideoplæg fra en borgergruppe under Borgerforeningen i Møldrup.

Teknisk Udvalg
Teknisk Udvalg har på møde den 27. november 2013 vedtaget at søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter reservation af støtte på 2,8 mio. kr., til at gennemføre områdefornyelse i Møldrup, for et samlet budget på 8,4 mio. kr.

Ministeriet
Ministeriet har den 7. april 2014 meddelt reservation af det ansøgte støttebeløb.

Viborg Byråd
Viborg Byråd godkendte på møde d. 28. januar 2015 program og finansieringsplan for områdefornyelse Møldrup. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 20. april 2015 godkendt programmet og meddelt endeligt tilsagn af det reserverede støttebeløb på 2,8 mio. kr.

Ansøgningen
Ansøgning og program er lavet i tæt samarbejde med følgegruppen i Møldrup.

Yderligere oplysninger
Se i øvrigt under "Yderligere oplysninger" i den grå boks.

Sidst opdateret: 09.02.2017