Borgermøde den 16. januar 2017

Præsentation, billeder og artikel fra det andet borgermøde i Møldrup ang. byfornyelse

På et borgermøde d. 16. januar 2017 gav de mange fremmødte applaus til de fremlagte skitser.

Næste trin er opkøb af nødvendige arealer og indhentning af fornødne dispensationer og godkendelser.

Herefter vil visse dele af områdefornyelsen blive projekteret og udbudt til udførelse jf. den overordnede tidsplan, der blev præsenteret på borgermødet.

(Det kan tage lidt tid inden billederne kommer frem)

Sidst opdateret: 13.07.2017