Hidtidige forløb

Oversigtskort over en del af Klejtrup

Områdefornyelse i Klejtrup

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har meddelt reservation af støtte til områdefornyelse i Klejtrup på 2 mio. kr. Reservationen er under forudsætning af en kommunal egenfinansiering på min. 4 mio. kr., og at der søges om endelig tilsagn inden 1. april 2017. Ansøgningen skal vedlægges et politisk vedtaget program.

Ansøgningen
Ansøgningen om statsstøtte er udarbejdet i samarbejde med arbejdsgrupper med repræsentanter fra foreninger og interesseorganisationer i Klejtrup.

Grundlaget
Grundlaget for ansøgningen om statsstøtte er indsendte ansøgning fra Klejtrup Borgerforening og arbejdsgrupper i Klejtrup.

Se i øvrigt under ”Yderligere oplysninger” i den grå boks til højre.

Sidst opdateret: 09.09.2016