Hidtidige forløb

Områdefornyelse i Karup

En lokal initiativgruppe i Karup sendte i slutningen af 2012 et oplæg til renovering af vejarealer i Karup Midtby til Viborg Kommune

I december 2012 holdt Viborg Kommune et borgermøde i Karup. Her kom der yderligere idéer til initiativer i Karup by, og initiativgruppen sendte Viborg Kommune et opdateret oplæg, se grå boks.

Ansøgning om statsstøtte
Teknisk Udvalg vedtog under pkt. 7 på mødet d. 30. januar 2013, at sende en ansøgning om reservation og støtte til områdefornyelse i Karup  til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Ansøgningen blev udarbejdet i tæt samarbejde med følgegruppen i Karup. Teknisk udvalg behandlede ansøgningen under pkt. 11 på mødet d. 27. februar 2013 og pkt. 14 på mødet d. 10. april 2013, hvorefter ansøgningen blev indsendt.

Ministeriet meddelte d. 17. juni 2013 reservation af tilsagn om støtte på 1.438.500 kr., se grå boks

Godkendelse af programmet
Teknisk udvalg vedtog under pkt. 12 på mødet d. 14. august 2013, at udarbejde et program for områdefornyelse Karup, og søge om endelig godkendelse af de reserverede støttebeløb.

I september 2013 blev afholdt endnu et borgermøde i Karup. Se opsamling fra gruppearbejde og referat af mødet i den grå boks.

Viborg Byråd godkendte program og finansieringsplan for områdefornyelse Karup under pkt. 24 på mødet d. 29. januar 2014. Se programmet i den grå boks, programmet er udarbejdet i tæt samarbejde med følgetruppen i Karup.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i marts 2014 godkendt program for områdefornyelse og meddelt tilsagn om at støtte projektet med 1.438.500 kr.

Viborg Byråd vedtog under pkt. 20 på sit møde d. 21. maj 2014 et revideret budget-og tidsplan, se den grå boks. Byrådet vedtog endvidere, at den kommunale støtte udgør i alt 4.635.000 kr. Sammen med den meddelte statsstøtte, udgør det samlede budget for områdefornyelsen 6 mio. kr.

Ny fordeling af budget
På baggrund af vedtagelse i følgegruppen, vedtog Teknisk Udvalg under pkt. 8 på mødet d. 12. august 2015 en ny fordeling af budgettet på de enkelte initiativer. Den nye fordeling er godkendt af Ministeriet.

Skitseprojektering, projektering og udbud 1. etape
I samarbejde med følgegruppen i Karup, landskabsarkitektfirmaet Arkplan og Viborg Kommune er der lavet et skitseprojekt, der er præsenteret på et borgermøde den 15. september 2015. Skitseprojektet og dias fra borgermødet kan ses i den grå boks til højre.
På grundlag af skitseprojektet er udarbejdet et endeligt projekt og afholdt offentlig licitation. Der er indgåret kontrakt med lavestbydende, HJ Have & Anlæg.

Støtte
Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet.

Sidst opdateret: 31.03.2016