Karup

Karup pladsen

Anlægsstart for første etape april 2016

Første etape omfatter forskønnelse af Østergade og Bredgade samt torvet foran Karup Forsamlingshus og arealet ved Bredgade, foran Karup skole.

Anlægsstart
Anlægsstart blev markeret ved et velbesøgt "1. spadestik" lørdag den 9. april 2016 på torvet foran forsamlingshuset. Her tog formand for Teknisk Udvalg, Johannes Vesterby, og formanden for Karup Handelsforening, Dennis Lind Pedersen, i fællesskab det første spadestik.

Anlægsarbejdet starter i Bredgade, derefter Østergade og torvet foran forsamlingshuset. I sommerferieperioden omlægges arealet i Bredgade foran skolen med bl.a. en ny P-pladse.

Anlægsarbejdet med 1. etape forventes afsluttet med udgangen af august 2016.

Anden etape
Anden etape, der bl.a. omfatter forlægning af Alhedestien og aktivitetsarealer ved Åresvad å, forventes påbegyndt i foråret 2017. 

Særskilte projekter
Udover de anlæg etableres i forbindelse med områdefornyelsen, er der lokale arbejdsgrupper der arbejder med finansiering og etablering af udstyr og inventar for aktivitets- og opholdsarealer ved Genvej og Åresvad å. Disse anlæg forventes etableret fra 2016.  

Områdefornyelsens forløb og økonomi
Under "Hidtidige forløb" i den grå boks til venstre, kan du læse mere om projektets forløb og økonomi samt de beslutninger der er truffen.

Statsstøtte
Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra:

Logo fra ministeriet 

Sidst opdateret: 22.06.2017