Driftspulje til understøttelse af frivilligt arbejde

Maling og pensel

Viborg Kommune vil gerne understøtte den frivillige indsats med at holde byerne rene og pæne, som mange borgere udfører i lokalsamfundene.

Det kan være i forhold til affaldsopsamling, renholdelse af borde og bænke, opmaling af mindesten, græsklipning m.m.

Ansøgning

Der kan også i 2020 søges om støtte til afledte udgifter i forbindelse med borgernes drift og vedligeholdelse af arealer.

Ansøgning om støtte skal indsendes af en borgerforening eller en anden forening, der repræsenterer det samlede lokalområde. Grundejerforeninger kan ikke søge støtte fra puljen. Ansøgningen skal omfatte arealer/indsatser, der vedrører hele lokalsamfundet.

Pulje 

Puljen kan bruges i de mindre byer (ikke i Viborg og Bjerringbro). 

Puljen, der er på 125.000 kr., kan kun finansiere driftsudgifter, der understøtter den frivillige indsats, så som brændstof, maling og service af maskinel.

Puljen dækker ikke finansiering af maskinel, - til dette kan der søges fra puljen ”Vedligeholdelse af arealer 2020”.

Der kan ikke søges om støtte til anlæg af byggeri og installationer. Der kan søges om støtte for max. 10.000 kr. incl. moms ved fremsendelse af fakturaer af afholdte udgifter. Der gives kun støtte til udgifter afholdt i 2020.

Ansøgningsfrist

Der kan ansøges løbende - dog senest 15. december 2020.

Ansøgningerne behandles løbende, indtil puljen er opbrugt, eller ansøgningsfristen er udløbet.

Indsend ansøgning

Ansøgningen skal sendes via ansøgningsformularen

Under ”Supplerende oplysninger” kan ses "Indhold af ansøgningsskema", som er en samlet oversigt over den elektroniske ansøgningsformular, så ansøgerne forinden kan danne sig et indtryk af, hvad der kræves for at udfylde ansøgningen.

Her ses også ”Hvad gives der støtte til”.

Landsbypedeller i Viborg Kommune

Var det noget for dig at blive landsbypedel? Læse mere om det her.

Sidst opdateret: 20.06.2020