Byforskønnelse mindre byer

Billede til Byforskønnelse mindre byer

Puljen 2018

Viborg Kommune har i 2018 afsat en pulje på 3 mio. kr. til projekter, der kan forskønne landsbyerne i Viborg Kommune. Puljen kan ikke bruges til projekter i Viborg og Bjerringbro.

Der kan søges om støtte til projekter indenfor indsatsområderne:

1. Større byfornyelses-/områdefornyelsesprojekter der
    omfatter hele eller større dele af lokalsamfundet til
    gennemførelse i kommende budgetår


2. Forskønnelse af landsbyerne, hvor der er tale om mindre
    projekter, som eks. etablering af og opgradering af
    fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer


3. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på
    gennemgående 
veje kombineret med byforskønnende
    elementer

Hvem kan ansøge

Ansøgningen skal sendes af en borgerforening, et lokalråd eller anden forening, der repræsenterer det samlede lokalsamfund i de mindre byer.

Ansøgningsprocedure

Læs mere om ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til puljen under ”Yderligere oplysninger”. Her kan foreningen også se, hvad ansøgningen skal indeholde af oplysninger og bilag. 

Ansøgningen skal sendes elektronisk

Ansøgningen skal sendes via linket i boksen til højre, og være modtaget inden 10. august 2018. Under ”Yderligere oplysninger” ligger et print af de oplysninger der skal indtastes i ansøgningen.
Landdistriktsudvalget tager d. 18. september 2018 stilling til, hvilke ansøgninger der kan få støtte.

Puljen har tidligere givet 14 mio. kr. til 102 projekter i de mindre byer

I perioden 2012-17 har Viborg Kommune meddelt støtte til 123 projekter i de mindre byer for et samlet beløb på 17 mio. kr.
Yderligere oplysninger
Under "Yderligere oplysninger" er en oversigt over hvilke projekter der har modtaget støtte de enkelte år og et oversigtskort med deres placering.

Yderligere oplysninger

Sidst opdateret: 03.05.2018