Byforskønnelse mindre byer

Aktivitetsareal Finderup

Puljen 2018

Til 2018-puljen er modtaget 22 ansøgninger. Ansøgningerne er behandlet på møde i Landdistriktsudvalget d. 18. september 2018. Her blev det besluttet at imødekomme 17 ansøgninger for et samlet beløb på 2,9 mio. kr.

Der er herefter i perioden 2012-18 meddelt støtte til 141 projekter i de mindre byer for et samlet beløb på 20 mio. kr.

Under "Yderligere oplysninger" er en oversigt over hvilke projekter der har modtaget støtte de enkelte år og et oversigtskort med deres placering.

Hvis der kommer en ny pulje i 2019, vil den blive annonceret her på siden.

Yderligere oplysninger

Sidst opdateret: 10.10.2018