Byforskønnelse mindre byer

Billede til Byforskønnelse mindre byer

Puljen 2017

Til 2017-puljen er modtaget 25 ansøgninger. Ansøgningerne er behandlet på møde i teknisk udvalg d. 29. november 2017. Her blev det besluttet at imødekomme 21 ansøgninger for et samlet beløb på 3,4 mio. kr.

Der er herefter i perioden 2012-17 meddelt støtte til 123 projekter i de mindre byer for et samlet beløb på 17 mio. kr.

Hvis der kommer en ny pulje 2018, vil den blive annonceret her på siden.

Yderligere oplysninger

Sidst opdateret: 09.01.2018