Byforskønnelse mindre byer

Aktivitetsareal Finderup

Puljen 2019

Viborg Kommune har i 2019 afsat en pulje på 2 mio. kr. til projekter, der kan forskønne landsbyerne i Viborg Kommune. Puljen kan ikke bruges til projekter i Viborg og Bjerringbro.

Der kan søges om støtte til projekter indenfor indsatsområderne:

1. Forskønnelse af landsbyerne, hvor der er tale om mindre projekter, som eks. etablering af og opgradering af fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer

2. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje kombineret med byforskønnende elementer

Hvem kan ansøge

Ansøgningen skal sendes af en borgerforening, et lokalråd eller anden forening, der repræsenterer det samlede lokalsamfund i de mindre byer.

Ansøgningsprocedure

Læs mere om ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til puljen under ”Supplerende oplysninger”. Her kan foreningen også se, hvad ansøgningen skal indeholde af oplysninger og bilag. 

Ansøgningen skal sendes elektronisk

Ansøgningen skal sendes via linket i boksen til højre, og være indsendt senest 30. april 2019. Under ”Supplerende oplysninger” ligger et print af de oplysninger, der skal indtastes i ansøgningen.
Landdistriktsudvalget tager d. 4. juni 2019 stilling til, hvilke ansøgninger der kan få støtte.

Forventede vilkår ved eventuel godkendelse

Hvis en ansøgning om etablering af anlæg, f.eks. en ny legeplads, bliver imødekommet, vil ansøgeren blive forpligtiget til at varetage fremtidig drift og vedligehold, samt sikre de forsikringsmæssige forpligtigelser. Dette gælder uanset ejerforhold af det areal anlægget etableres på, inkl. kommunalt ejede arealer.

Puljen har i perioden 2012-18 meddelt støtte til 141 projekter i de mindre byer for et samlet beløb på 20 mio. kr.

Nedenfor under "Yderligere oplysninger" kan du se en oversigt over hvilke projekter, der har modtaget støtte de enkelte år og et oversigtskort med deres placering.

Yderligere oplysninger

Sidst opdateret: 08.02.2019