Byforskønnelse mindre byer

Aktivitetsareal Finderup

Puljen 2019

Viborg Kommune har i 2019 afsat en pulje på 2 mio. kr. til projekter, der kan forskønne landsbyerne i Viborg Kommune. Puljen kan ikke bruges til projekter i Viborg og Bjerringbro.

Til 2019-puljen er modtaget 29 ansøgninger. Ansøgningerne er behandlet på møde i Landdistriktsudvalget d. 4. juni 2019. Det blev her besluttet at imødekomme 12 ansøgninger for et samlet beløb på 2,2 mio. kr.

Der er herefter i perioden 2012-19 meddelt støtte til 153 projekter i de mindre byer for et samlet beløb på 22 mio. kr.

Under "Yderligere oplysninger" er en oversigt over hvilke projekter der har modtaget støtte de enkelte år og et oversigtskort med deres placering.

Hvis der kommer en ny pulje i 2020, vil den blive annonceret her på siden.

 

Yderligere oplysninger

Sidst opdateret: 19.07.2019