By- og områdefornyelse

Kvols

Viborg Kommune gennemfører en række projekter om områdefornyelse og støtter byfornyelse i mindre byer

Pulje til nedrivning og renovering
Der kan søges om støtte til renovering af klimaskærm eller nedrivning af nedslidte boliger i mindre byer og landområder.
Ansøgningsfristen er 30. november 2020.
Læs om puljen.

Udviklingsplaner og andre mindre projekter
Der kan søges om støtte til realisering af projekter i godkendte lokale udviklingsplaner samt andre mindre projekter der kan forskønne landsbyerne. Ansøgningsfristen er 31. august 2020. Læs om puljen.

Støtte til vedligeholdelse af arealer
Der kan søges om støtte til indkøb af materiel til brug for vedligeholdelse af fælles opholds- og aktivitetsarealer. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2020. Læs om puljen.

Driftspulje til understøttelse af frivilligt arbejde
Puljen for 2020 er åbnet og der kan søges indtil 15. december 2020. Læs om puljen.           

Puljen Støtte til Bevaringsværdige bygninger
Støtte til renovering af tag og facader for bevaringsværdige bygninger i Viborg Kommune. Læs mere om puljen.

Områdefornyelser
Ørum
Er endelig afsluttet i 2014.

Vammen
Er endelig afsluttet i 2015.  

Karup
Anlæg af 1. etape er sat i gang i foråret 2016 og forventes afsluttet i september måned 2016.
2. etape startes op i efteråret 2017.

Møldrup
Områdefornyelsen blev afsluttet ved udgangen af 2019.

Stoholm
Der er godkendt program og givet endelig tilsagn om støtte til at gennemføre områdefornyelsesprojekter i de 2 byer. Der vil i løbet af 2016 blive gennemført skitseprojektering og gennemført enkelte mindre delprojekter.

Rødkærsbro
Der er godkendt program og givet endelig tilsagn om støtte til at gennemføre områdefornyelsesprojekter i Rødkærsbro. Der vil i løbet af 2017 opstarte skitseprojektering og gennemførelsen vil ske over den næste 5 år.

Viborg
Der er meddelt reservation af støtte til Viborg Baneby. Der vil inden 1. marts 2017 blive godkendt program og søgt om endelig tilsagn om støtte.

Klejtrup
Der er godkendt program og givet endelig tilsagn om støtte til at gennemføre områdefornyelsesprojekter i Klejtrup. Der vil i løbet af 2017 opstarte skitseprojektering og gennemførelsen vil ske over den næste 5 år.

Fjordklyngen
Der er meddelt reservation af støtte. Der vil inden 1. april 2018 blive godkendt program og søgt om endelig tilsagn om støtte.

Sidst opdateret: 01.09.2020