By- og områdefornyelse

Kvols

Viborg Kommune gennemfører en række projekter om områdefornyelse og støtter byfornyelse i mindre byer

Pulje til Landsbyfornyelse
Puljen til landsbyfornyelse for 2018 er genåbnet. Ansøgningsfrist er 5. maj 2019. Læs om puljen.

Byforskønnelse mindre byer
Puljen for 2019 er åbnet og der kan søges indtil 30. april 2019. Læs om puljen.

Støtte til vedligeholdelse af arealer
Puljen for 2019 er åbnet og der kan søges indtil 1. oktober 2019. Læs om puljen.

Driftspulje til understøttelse af frivilligt arbejde
Puljen for 2019 er åbnet og der kan søges indtil 1. november 2019. Læs om puljen.           

Puljen Ordinær ramme til byfornyelse
Støtte til renovering af tag og facader for bevaringsværdige bygninger i Bjerringbro og Viborg. Læs mere om puljen.

Områdefornyelser
Ørum
Er endelig afsluttet i 2014.

Vammen
Er endelig afsluttet i 2015.  

Karup
Anlæg af 1. etape er sat i gang i foråret 2016 og forventes afsluttet i september måned 2016.
2. etape startes op i efteråret 2017.

Møldrup
Der afholdes 1. spadestik mandag, den 14. august 2017, som markering af opstart på anlægsarbejdet for hovedprojektet, "De fem platforme".

Stoholm
Der er godkendt program og givet endelig tilsagn om støtte til at gennemføre områdefornyelsesprojekter i de 2 byer. Der vil i løbet af 2016 blive gennemført skitseprojektering og gennemført enkelte mindre delprojekter.

Rødkærsbro
Der er godkendt program og givet endelig tilsagn om støtte til at gennemføre områdefornyelsesprojekter i Rødkærsbro. Der vil i løbet af 2017 opstarte skitseprojektering og gennemførelsen vil ske over den næste 5 år.

Viborg
Der er meddelt reservation af støtte til Viborg Baneby. Der vil inden 1. marts 2017 blive godkendt program og søgt om endelig tilsagn om støtte.

Klejtrup
Der er godkendt program og givet endelig tilsagn om støtte til at gennemføre områdefornyelsesprojekter i Klejtrup. Der vil i løbet af 2017 opstarte skitseprojektering og gennemførelsen vil ske over den næste 5 år.

Fjordklyngen
Der er meddelt reservation af støtte. Der vil inden 1. april 2018 blive godkendt program og søgt om endelig tilsagn om støtte.

Sidst opdateret: 04.06.2019