BBR

BBR står for Bygnings- og BoligRegister.

Bygnings- og BoligRegisteret
Dette register indeholder de oplysninger, som kommunen er i besiddelse af om de bygninger, der findes på hver enkelt ejendom.
Registreringen i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Indholdet af dette register er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ansvar og konsekvenser
Det er altid ejerens ansvar at oplysningerne i BBR er korrekte. Se bekendtgørelse om ejers oplysningspligt: Bekendtgørelse nr. 1010 af 24/10/2012

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger.

Bøde kan f.eks. komme på tale, hvis man som ejer undlader at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i kælder eller tagetage. Det er derfor vigtigt, at du, som ejer, giver korrekte oplysner til kommunen. Du skal altså sikre dig, at den omtrentlige størrelse af bygningerne på din grund er i overensstemmelse med de registrerede forhold.

Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen. Ellers kan den ske ved register-samkøring med eksterne kilder, f.eks. folkeregistret eller luftfotos.

Indberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager.

Oplysningerne i BBR anvendes bl.a. som grundlag for den offentlige ejendomsvurdering.

BBR-registeret har bl.a. oplysninger om:

 • Opførelsesår
 • Om- og tilbygningsår
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Areal af udestue
 • Tagdækningsmateriale
 • Energiforsyning

Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, gylletanke m.v. på din grund, eller inde i din bygning.

BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen udsendes til den nye ejer ved handel med en ejendom. Den sendes i forbindelse med afslutning af en byggesag, eller ved ændringer på ejendommen.

Formålet med udsendelsen er:

 • Den offentlige ejendomsvurdering bliver foretaget på det grundlag, som ejeren har kendskab til
 • Ejeren er altid i besiddelse af en ajourført kopi af de oplysninger, der findes på ejendommen
 • Kvaliteten af oplysningerne bliver forbedret

BBR-meddelelsen indeholder oplysninger om byggesager på ejendommen.

Hvis der er fejl og mangler bedes du kontakte Teknik & Miljø.

BBR-meddelelsen kan du finde på OIS.DK

Byggetilladelse
Hvis du vil foretage ændringer på din ejendom råder vi dig til, at kontakte en byggesagsbehandler i Teknisk & Miljø, for at høre om det kræver byggetilladelse. Visse ændringer kræver ikke byggetilladelse, men ejer har pligt til at meddele ændringen.

I mange tilfælde kan det være en god idé at orientere sig om reglerne på forhånd på bbr.dk

Sidst opdateret: 06.06.2017