BBR

Hus på hånd

BBR står for Bygnings- og BoligRegister.

Registeret indeholder data om samtlige bygninger i Danmark. Det er din kommune som indsamler data til BBR. Registeret bliver brugt til mange formål.

Ansvar

Det er altid ejerens ansvar at oplysningerne i BBR er korrekte. Registreringen i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Data i dette register er således ikke bevis for, at gældende love er overholdt.

BBR-meddelelsen

BBR-meddelelsen udsendes automatisk til ejer ved:
  • Handel

  • Afslutning af byggesag

  • Ændringer af de data, som kommunen har registreret

Du kan finde din BBR-meddelelse på OIS.DK eller på boligejer.dk

Ombygning på din ejendom

Hvis du vil foretage ændringer på din ejendom råder vi dig til, at kontakte os, for at høre om det kræver byggetilladelse. Visse ændringer kræver ikke byggetilladelse og du skal selv indberette dem via selvbetjeningsløsningen ny.bbr.dk/ret

Mere info

Du kan finde mere information om BBR i den grå boks ”BBR info” på denne side.
Sidst opdateret: 04.03.2019