Reduktion af fredskov ved lokalplan nr. 471

Billede af børnehaven Sol O Mio

Reduktion af fredskov ved Solvænget i Frederiks

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har den 8. maj 2017 givet Viborg Kommune tilladelse til ophævelse af fredskovpligten på det areal der ligger inden for lokalplanområde nr. 471 - udvidelse af børnehaven Sol O Mio i Frederiks.

Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Se afgørelsen her.

 

Sidst opdateret: 29.11.2017