Reduceret skov- og søbeskyttelseslinje

Arnbjerg

Miljøstyrelsen reducerer skov- og søbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 477 - Boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd

Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen har d. 21. dec. 2017 truffet beslutning om at reducere skovbyggelinje og søbeskyttelseslinjen inden for området, der er omfattet af lokalplan nr. 477 for boligområdet ved Arnbjerg - etape 2 og 3, Viborg Syd.

Det betyder, at skovbyggelinjen reduceres til mellem 50 m - 200 m langs den østlige del af lokalplanområdet, da det ligger under 300 m fra privatejet skov.

En del af lokalplanens vestlige område reduceres til ca. 100 m langs en ca. 100 m lang strækning i lokalplanens vestlige del inden for delområde IIa, da det ligger under 150 m fra et mose/søområde. Der henvises til kortet nedenfor.

Søbeskyttelseslinjen er reduceret på del af matr. nr. 2a, Søgårde, Asmild og skovbyggelinjen er reduceret på en del af matr. nr. 1ao, 3c, Søgårde, Asmild.

Ophævelsen sker efter naturbeskyttelseslovens §69.

Afgørelsen kan ikke påklages.

Afgørelsen kan ses her

Sidst opdateret: 16.01.2018