Reduceret skovbyggelinje

Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 516 - Boligområde Kolbækvænget i Hald Ege

Miljøstyrelsen, Landskab og Skov har den 22. juli 2019 truffet afgørelse om reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje inden for lokalplan nr. 516 - boligområde ved Kolbækvænget i Viborg.

Hele området er omfattet af skovbyggelinjen, da det ligger under 300 m fra Viborg Hedeplantage, som ejes af Naturstyrelsen.

På baggrund af ansøgning fra Viborg Kommune, har Miljøstyrelsen reduceret skovbyggelinjen for lokalplan nr. 499 og lokalplan nr. 509, som er beliggende umiddelbart nord for lokalplan nr. 516. Det medfører, at lokalplanområde nr. 516 ikke er omfattet af skovbyggelinje. Der henvises til kort nedenfor.

Skovbyggelinjen er ophævet for matr. nr. 1g Viborg Markjorder.

Ophævelsen sker efter naturbeskyttelseslovens § 69.
Afgørelsen kan ikke påklages.

Afgørelsen fra Miljøstyrelsen kan ses her.

Kort viser, at lokalplanområde nr. 516 ikke er omfattet af skovbyggelinje.

Sidst opdateret: 13.08.2019