Reduceret skovbyggelinje

Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 509 - Boligområdet Egeskoven i Viborg

Miljøstyrelsen, Landskab og Skov har den 22. juli 2019 truffet afgørelse om reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje inden for lokalplan nr. 509 - boligområde ved Egeskovvej og Koldingvej i Viborg.

Hele området er omfattet af skovbyggelinjen, da det ligger under 300 m fra Viborg Hedeplantage, som ejes af Naturstyrelsen.

På baggrund af ansøgning fra Viborg Kommune, reducerer Miljøstyrelsen skovbyggelinjen til 30 m. Der henvises til kort nedenfor.

Skovbyggelinjen er reduceret for matr. nr. 1b og 1i, begge Viborg Markjorder.

Ophævelsen sker efter naturbeskyttelseslovens § 69.
Afgørelsen kan ikke påklages.

Afgørelsen fra Miljøstyrelsen kan ses her.

Kort visende reduceret skovbyggelinje for lokalplan nr. 509.

Sidst opdateret: 13.08.2019