Reduceret skovbyggelinje

Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 499 - Boligområde ved Egeskovvej, Viborg

Miljøstyrelsen, Landskab og Skov har den 22. juli 2019 truffet afgørelse om reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje inden for lokalplan nr. 499 - Boligområde ved Egeskovvej 1 i Viborg.

Hele området er omfattet af skovbyggelinjen, da det ligger under 300 m fra Viborg Hedeplantage, som ejes af Naturstyrelsen.
På baggrund af ansøgning fra Viborg Kommune, reducerer Miljøstyrelsen skovbyggelinjen til 30 m mod nordvest og 40 m mod sydvest fra skel ved skov for lokalplanområde nr. 499. Der henvises til kort nedenfor.

Skovbyggelinjen er reduceret for matr. nr. 1d Viborg Markjorder.

Ophævelsen sker efter naturbeskyttelseslovens § 69.
Afgørelsen kan ikke påklages.

Afgørelsen fra Miljøstyrelsen kan ses her

Kort visende reduceret skovbyggelinje for lokalplan nr. 499.

Sidst opdateret: 13.08.2019