Reduceret skovbyggelinje

Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 487 - Boligområde ved Kolbækken, Hald Ege

Miljøstyrelsen, Landskab og Skov har den 13. januar 2020 truffet afgørelse om reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje inden for lokalplan nr. 487 - Boligområde ved Kolbækken i Hald Ege.

Hele området er omfattet af skovbyggelinjen, da det ligger under 300 m fra Viborg Hedeplantage, som ejes af Naturstyrelsen.

På baggrund af ansøgning fra Viborg Kommune, reducerer Miljøstyrelsen skovbyggelinjen svarende til ca. 65 fra skoven.

Skovbyggelinjen er reduceret for del af matr. nr. 1e, 1h og 1gg, alle Nonbo, Dollerup ejerlav.

Ophævelsen sker efter naturbeskyttelseslovens § 69.
Afgørelsen kan ikke påklages.

Afgørelsen fra Miljøstyrelsen kan ses her.

Kort visende reduceret skovbyggelinje for lokalplan nr. 487.

Sidst opdateret: 16.01.2020